Nesreća se dogodila zbog isturenog ivičnjaka koji je u ovom slučaju bio neprimetan za vozača. On je krećući se desnom stranom udario u ivicu i tom prilikom teško oštetio svoje vozilo.

Mnogi vozači u Srbiji kubure sa rupama na putu. Jednako veliku pažnju trebalo bi posvetiti i ivičnjacima, jer zbog trave ili loše preglednosti mogu biti uzrok teških nesreća.