Hag: Vlada Srbije treba da kaže otvoreno da li želi Šešelja

Haški tribunal pozvao je danas Vladu Srbije da se izjasni o garancijama za moguće puštanje Vojislava Šešelja na privremenu slobodu do izricanja presude.

Raspravno veće predsedavajućeg sudije Žan-Kloda Antonetija zatražilo je od vlasti u Beogradu da se izjasne da li mogu da garantuju za sprovođenje uslova pod kojim bi Šešelj, na inicijativu samog veća, bio privremeno oslobođen.

Od zvaničnog Beograda, Tribunal očekuje da odgovori može li, između ostalog, „obezbediti da Šešelj bude stavljen u kućni pritvor… i da će bilo kakav njegov pokret iz medicinskih razloga biti obavljen uz pratnju policije”.

Od srpske vlade se traži i da „obeća da će Šešelja smesta uhapsiti ako prekrši uslove i oduzeti mu pasoš i ne dozvoliti mu da se bilo gde kreće ili putuje s mesta gde će boraviti”.

Vlada Srbije će morati da garantuje i Šešeljevu bezbednost tokom boravka na privremenoj slobodi i Tribunal obavestiti ako ona bude ugrožena. Od vlasti u Beogradu očekuje se i da spreči Šešeljev kontakt sa žrtvama i svedocima, kao i mogućnost njegovog uticaja na njih u bilo kakvom obliku.

Ukoliko Šešelj prekrši uslove, srpske vlasti biće dužne da odmah obaveste Tribunal.

Rok za izjašnjavanje vlasti Srbije o garancijama za Šešelja je nedelju dana.

Uobičajene uslove koje je Tribunal do sada propisivao u sličnim slučajevima, Šešelj je, ranije ove nedelje u svom odgovoru na inicijativu sudija – odbio.

Šešelj je s gnušanjem odbacio „bilo kakve garancije izdajničke, prozapadne vlade u Srbiji”.

Naglasio je da jedino ograničenje koje prihvata, ako pretresno veće odluči da ga privremeno pusti na slobodu, to da neće napuštati teritoriju Srbije.

Kao i ranije tokom procesa, Šešelj je posredno zatažio ukidanje pritvora, koje, po njegovom tumačenju, propisuje međunarodno običajno pravo.

Vođa Srpske radikalne stranke podvukao je da se neće periodično javljati policiji, niti nositi ogrlice, narukvice ili nanognice, jer se time, kako je istakao, vređa ljudsko dostojanstvo; zatim da će učestvovati u političkom životu Srbije i na javnim skupovima; da će davati intervjue novinama; da će gostovati u televizijskim emisijama i da će javno kritikovati Haški tribunal kao nelegalni međunarodni sud.

Predsedavajući sudija Antoneti naznačio je da je poziv stranama upućen zato što u ovom trenutku nije moguće odrediti tačan datum izricanja presude, pošto je novi sudija Madaje Nijang zatražio dodatno vreme da se upozna sa čitavim predmetom.

Prema praksi Tribunala, optuženi su do sada bili puštani na privremenu slobodu isključivo ako bi to sami zatražili i priložili garancije svoje zemlje da će ga vratiti na nastavak procesa.

U prošlosti, Šešelj je odbijao mogućnost da podnese zahtev za puštanje na privremenu slobodu, tvrdeći da nikada neće tražiti garanciju izdajničkog režima u Beogradu.

Jednom prilikom, Šešelj je kazao da bi garancije mogao tražiti jedino od prijatelja srpskog naroda, poput lidera Severne Koreje Kim Džong-Ila ili libijskog vođe Moamera el Gadafija, koji su sada pokojni.

Nekoliko puta, međutim, lider radikala je usmeno od raspravnog veća tražio da mu ukine pritvor, u kojem je, po njegovoj oceni neopravdano već 11 godina, ali je Tribunal odbio da razmotri taj predlog, ocenjujući da nije proceduralno ispravan.

Sud je, početkom juna, odbio Šešeljevu žalbu na prvostepenu odluku o nastavku procesa sa novim sudijom, posle izuzeća sudija Frederika Harhofa na zahtev samog Šešelja.

Ministarstvo: Nismo dobili zahtev za garancije Šešelju

Ministarstvo pravde Srbije nije danas do kraja radnog vremena zvanično obavešteno o zahtevu Haškog tribunala da se izjasni o garancijama za moguće puštanje optuženog
Vojislava Šešelja na privremenu slobodu do izricanja presude, rečeno je agenciji Beta u ministarstvu.

U Ministarstvu pravde agenciji Beta je rečeno da po proceduri Haški tribunal o sličnim zahtevima obaveštava Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje zatim zahteve šalje Ministarstvu pravde, zaduženom za međunarodnu pravnu pomoć.

Ministarstvo pravde bi o zahtevu da se Vlada izjasni o garancijama za Šešelja, kao i o sličnim slučajevima ranije, trebalo da sačini predlog garancija i prosledi ga Vladi Srbije na usvajanje.

Ako Vlada Srbije usvoji garancije, to znači da garantuje za Šešelja, rečeno je u ministarstvu.loading...