Usvajanjem tih izmena Zakona i njihovim stupanjem na snagu, advokati koji protestuju od 17.septembra prošle godine, prekinuće sa obustavom rada.

Pretresom amandmana na izmene Zakona o privrednim društvima i Fondu za razvoj, Skupština Srbije nastavlja danas rad, a poslanici će popodne započeti novu sednicu na kojoj će raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona. Usvajanjem tih izmena Zakona i njihovim stupanjem na snagu, advokati koji protestuju od 17.septembra prošle godine, prekinuće sa obustavom rada.

Inače, na sednici, koja je sazvana na zahtev vlade, raspravljaće se i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama o vanparničnom postupku, Predlogu zakona o izmenama i dopunama porodičnog zakona, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju i o Predlogu zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

Parlamentarci će prethodno raspravljati o 27 amandmana, koliko je uloženo na dva zakonska rešenja – izmene Zakona o privrednim društvima i izmene Zakona o Fondu za razvoj. Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Telekomu se omogućava da ne mora da poništi svoj paket akcija od 20 odsto vlasništva, koji je pre tri godine otkupio od grčke kompanije OTE.

Prema važećem zakonu, akcionarska društva, bez obzira da li su javna ili privatna, imala su rok od tri godine da, ukoliko poseduju više od 10 odsto sopstvenih akcija, sve što je preko tog procenta ponište. U slučaju Telekoma Srbija, taj rok ističe 25. januara 2015. godine.

Tokom rasprave u načelu, opozicioni poslanici su tvrdili da je rok za ponišatvanje akcija Telekoma istekao 31. decembra 2014.godine, kao i da su protiv prodaje Telekoma na način na koji je predložila vlada uz komentar da jesu za to da se štite interesi te kompanije.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama zakona o Fondu za razvoj, njime se postiže veća transparentnost i dostupnost sredstava fonda privredi Srbije.PredloĹľene izmene Zakona o privrednim društvima, kao i o Fondu za razvoj stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.loading...