Sud u gradu Rurmond naveo je da pol osobe nije mogao biti definitivno određen na rođenju. Ta osoba je registrovana kao muškarac, da bi kasnije prošla tretman promene pola i uspešno izmenila svoj zvaničan pol u ženski.

Ipak, osoba je zatim zatražila da bude upisana kao “treći pol”, ni muško ni žensko. Identitet osobe nije saopšten.

– Došlo je vreme za priznavanje trećeg pola – naveo je sud, dodavši da je “sada na poslanicima” da razmotre pisanje zakona koji bi formalizovao neutralni pol.

Transrodni aktivisti su pozdravili odluku suda kao bitan korak u holandskom pravu.