Roditelji, od vas zavisi! Život vaše ćerke određujete vi

Tata i ćerka
Pixabay.com

Sudbinu vašeg deteta određuje ono šta pričate i kako se ponašate vi sami

 

Mi smo o ovoj zanimljivoj knjizi, ali i o uticaju roditelja na stvaranje slike o sebi i svom telu kod devojčica, razgovarali s psihologom i psihoterapeutkinjom Zorom Subotić.

“Devojčica koja odrasta sa zdravim porukama o svom telu prihvata sebe, razvija samopouzdanje i samopoštovanje, nauči da se brine o sebi, i bude odgovorna prema sebi, pa tako i u odnosu prema drugima. Razvija se u zadovoljnu osobu koja poznaje i ceni svoje istinske potrebe, može da uživa u  životu, ostvaruje se. Pritom se ne mora stalno dokazivati i takmičiti sa drugima.

“Predivna devojčica” izražava te poruke na veoma lep i snažan način. To je priča kojom majke mogu uspavljivati i buditi svoje ćerke. Isto tako to je i knjiga-slikovnica koja će dirnuti sve male i nenahranjene devojčice sakrivene u majkama i podsetiti ih da nikad nije kasno da preispitaju poruke koje su one dobile i počnu da ih menjaju.”

Za zdrav odnos prema sebi ključni su roditelji

Za razvoj zdravog stava prema sebi, koji uključuje prihvatanje i poznavanje svog tela, prepoznavanje i uvažavanje ličnih potreba, brigu o njihovom zadovoljenju, negovanje sebe, svojih stavova, posebnosti, kao i slobodu od pritisaka koji nameću standarde što se “mora” i “treba”, što je “lepo”, “dobro”, “zdravo”, “pametno”, “korisno” itd., po mišljenju psihologa, ključni su roditelji.

Njihov odnos prema devojčici, a isto tako i prema dečaku, i poruke koje šalju – ne samo onime što govore, već i načinom na koji se odnose i što rade detetu – zapravo određuju sudbinu deteta. Budući da je prvi i najintenzivniji odnos koji dete doživljava odnos s majkom, ona ima presudnu ulogu i šalje poruke koje će kasnije odrediti život njene bebe, naglašava Zora Subotić i dodaje:

“Poruka – tvoje telo je predivno takvo kakvo je, poštujem tvoje potrebe i ne namećem ti očekivanja koja nisu u skladu s tvojom prirodom, čujem te, doživljavam i odgovaram na to što ti osećaš i izražavaš; tu sam za tebe, ti si u redu, tvoji osećaji su u redu i ja te uvažavam i dajem ti ono što je tebi sad potrebno – to su poruke koje detetu omogućuju da raste i bude zdravo i dobro.