Svedok u Hagu šokirao sudije: Mladić naredio da se ranjenicima podele pomorandže

U nastavku suđenja Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, bivši oficir Vojske Republike Srpske Stevan Veljović negirao je navod optužnice da je u leto 1995. ta vojska ispalila minobacačku granatu koja je ispred pijace Markale u Sarajevu izazvala masovne civilne žrtve.

Tadašnjeg komandanta VRS, generala Mladića (71), optužnica tereti za dugotrajno granatiranje i gađanje iz snajpera civila u Sarajevu u cilju njihovog „terorisanja”.

Po optužnici, minobacačka granata od 120 milimetara, koja je na 28. avgusta 1995. na Markalama ubila 44 osobe, a ranila 75 građana, bila je ispaljena sa srpskih položaja.

Veljović, koji je u to vreme bio operativni oficir Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS na obroncima oko grada, posvedočcio je da baterija minobacača od 120 milimetara iz sastava
njegove jedinice u avgustu 1995. nije ni bila na Trebeviću, već je kao „ispomoć” bila prebačena Hercegovačkom korpusu u Trebinje.

Kao i prethodni Mladićevi svedoci, Veljović je tvrdio da se VRS oko Sarajeva isključivo branila od napada Armije BiH u pokušaju da se probije iz grada.

Posvedočio je i da Prva sarajevska brigada VRS nikada nije gađala civile, već samo vojne ciljeve sa kojih je na nju bilo pucano. Do civilnih žrtava moglo je, po svedoku, doći „jedino kada je iz grada bila otvarana jaka artiljerijska vatra” na srpske položaje.

Veljović je rekao i da su muslimanske snage imale „mobilnu artiljerijsku grupu natovarenu na kamione” koja je, krećući se između bolnice Koševo i Baš-čaršije, pucala, „izazivajući nas da otvorimo vatru”.

– Za ove četiri godine, to se desilo preko 100 puta… Idu na Baš-čaršiju, pa na Koševo, otvore vatru, tako da ih mi nismo mogli gađati – kazao je svedok.

On je tvrdio je i da je ABiH u tunelu u Koševskom brdu krila tenk, koji je, s vremena na vreme, otvarao vatru na položaje VRS.

Starešine Veljovićeve jedinice, kako je izjavio, bile su upoznate s najstrožijom zabranom otvaranja vatre na civile u Sarajevu, koju je izdao Glavni štab, a imali su i brošure o međunarodnom ratnom pravu.

Svedok je tvrdio i da je lično od generala Mladića u aprilu 1993. dobio naređenje da propusti humanitarni konvoj s ranjenicima iz Goražda i Žepe i da se pred ranjenike „ponesu pomorandže, ako imate”.

Danas započeto unakrsno ispitivanje svedoka, posvećeno uglavnom komandnoj strukturi VRS, tužioci će nastaviti sutra.

Optužnica generala Mladića tereti i za genocid u Srebrenici; progon Muslimana i Hrvata širom BiH, koji je u sedam opština imao razmere genocida i uzimanje za taoce „plavih šlemova” UN, 1992-95.loading...