Usvojen Zakon o zaštiti potrošača

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o zaštiti potrošača, kao i izmene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama.

Radi unapređenja sistema zaštite potrošača i saradnje nosilaca zaštite potrošača i drugih subjekata koji se bave zaštitom potrošača Zakonom je propisano da Vlada obrazuje Nacionalni savet za zaštitu potrošača, a resorno Ministarstvo će voditi Nacionalni registar potrošačkih prigovora.

U postupku pred sudom u potrošačkom sporu potrošač ubuduće neće plaćati sudsku taksu za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara.

Zakonom je propisano i da se spor može rešavati vansudskim poravnanjem.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova.

Inspekcija će ubuduće moći da izriče novčane kazne za učinioce prekršaja.

Izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama predviđeno je da se Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) i Republička agencija za poštanske usluge (RAPUS) objedine.