FK Partizan: Sektaško klubaštvo ruši saradnju dva najveća kluba, štitićemo svoje članove od spletki

Fudbalski klub Partizan izdao je saopštenje povodom najavljenih smena aktuelnog rukovodstva Fudbalskog saveza Beograda.

Saopštenje Sekretarijata FK Partizan prenosimo u celosti i bez izmena:

„Poštovani ljubitelji fudbala,

Poslednjih dana učestale su informacije u medijima o navodnim namerama pojedinih klubova i fudbalskih radnika da iniciraju promene u rukovodstvu Fudbalskog saveza Beograda. Tim povodom Sekretarijat Fudbalskog kluba “Partizan” smatra neophodnim da upozna javnost sa činjenicama o izboru i radu sadašnjeg rukovodstva Fudbalskog saveza Beograda, kao i da skrene pažnju na pojave koje ne bi smele da budu prisutne u fudbalskom sportu.

Pre četiri godine, zbog brojnih teškoća u radu i nepovoljnog stanja u svim segmentima FSB, Fudbalski savez Srbije je uveo privremene mere i formirao privremeni organ rukovođenja FSB-om, koji je uspeo da sanira poslovanje i stvori uslove za izbor organa upravljanja (Skupštine i Izvršnog odbora).

Tada je, da bi se izbegla eventualna nova kriza u radu FSB, predloženo da dva najpopularnija kluba, Partizan i Crvena zvezda, preuzmu odgovornost za rad FSB. Sa predlogom su se saglasili svi klubovi Super i Prve lige, i o tome je zaključen protokol kojm je predviđeno da FK “Partizan” predloži Predsednika, a FK “Crvena zvezda” Generalnog sekretara. Za Predsednika je predložen Ratomir Babić, a za Generalnog sekretara Jovan Šurbatović, obojica provereni sportski radnici, koji su angažovanjem u privremenom organu rukovođenja FSB-om najviše doprineli stabilizaciji i sređivanju stanja u najmasovnijem regionalnijem fudbalskom savezu u Srbiji.

Na vanrednoj izbornoj Skupštini FSB održanoj maja 2011. taj predlog je jednoglasno usvojen.

Pitamo se da li neko od tada zaključenog protokola odustaje i zašto? Da li neko smatra da dva najveća srpska kluba ne treba da imaju odgovornost za rad regionalnog saveza kome pripadaju? Ili iza svega stoji želja da se FK “Partizan” marginalizuje i eliminiše iz rukovođenja FSB-om.

U međuvremenu u FSB su održane četiri sednice skupštine, i to tri redovne i jednu izborna u juna 2012. na kojoj je potvrđen izbor Predsednika i Generalnog sekretara, na period do juna 2016. godine.

Ni na tim sednicama najvišeg organa FSB, ni na drugi legalan i uobičajen način nisu isticane primedbe na rad FSB. Naprotiv, isticano je da rad tog regionalnog saveza i njegovo organizaciono i finansijsko stanje nikada nisu bili bolji. Otkuda onda podzemna akcija za smenu tog istog rukovodstva, pohvaljivanog i neosporno uspešnog u radu?

Jedini kriterijum za raspravu o radu bilo kog organa u fudbalskoj organizaciji mogu biti rezultati tog rada, ispunjavanje planova, ciljeva i zadataka, ukupno stanje u organizaciji. Za takvu raspravu FK “Partizan” je spreman i želimo da ona, argumentovano i civilizovano otpočne odmah, a da se prekine sa kuloarskim intrigama i spletkama, pritiscima na članove Skupštine, predstavnike opštinskih saveza i klubova sa pozivima na “rušenje” Predsednika Saveza, čija je jedina mana, kako izgleda, to što je Potpredsednik FK “Partizan”. Da li FSB treba da bude poligon na kome će pojedinci demonstrirati ambicije, snagu i moć koje nemaju izvor u fudbalskom sportu?

Upravo je FSB idealan primer saradnje naša dva najveća kluba i dokaz da je ta saradnja u najboljem interesu fudbalskog sporta moguća i poželjna. Da li treba dopustiti da sektaško klubaštvo tu saradnju sruši, umesto da ona bude model i za druge segmente fudbalske organizacije.

Očekujemo da će rukovodstvo FSB pripremiti temeljne i argumentovane izveštaje o svom radu i da će fudbalski Beograd imati priliku da o tim izveštajima javno, otvoreno i bez pritisaka raspravlja. Podrazumeva se da će i FK “Partizan” u toj raspravi učestvovati i podržati rad svih koji su to zaslužili bez obzira na klupsku bazu i pripadnost. Podrazumeva se i da će FK “Partizan” zahtevati ravnopravnost u radu i rukovođenju svim segmentima fudbalske organizacije i zaštiti svoje članove od politikantskog spletkarenja i klubaških animoziteta.

U Beogradu, 30.10.2014. godine

Sekretarijat FK “Partizan”loading...