HAOS U FUDBALSKOM SAVEZU SRBIJE: Pantelić smenio Izvršni odbor, a onda se dogodio PREOKRET

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije (FSS), ipak je održao sednicu u Staroj Pazovi, na kojoj je smenio vršioca dužnosti predsednika Marka Pantelića i na njegovo mesto postavio potpredsednika Nenada Bjekovića.

fss
fss.rs

Kako se navodi u saopštenju na sajtu FSS, dana 21.05.2021. godine generalni sekretar FSS Jovan Šurbatović uputio je članovima Izvršnog odbora dopis kojim je obavestio i upozorio članove Izvršnog odbora da je dana 05.10.2020. godine došlo do kršenja, odnosno nepoštovanja odredbi Zakona o sportu prilikom izbora Marka Pantelića na funkciju zamenika predsednika FSS.

Istim dopisom, navedene su i okolnosti koje dovode u pitanje legalnost verifikacija mandata Marka Pantelića kao delegata – predstavnika Fudbalskog regiona Istoče Srbije u Skupštini FSS.

“Odluka o izboru zamenika predsednika Fudbalskog saveza Srbije Marka Pantelića koja je objavljena u službenom listu FSS ,”Fudbal” broj: 17/2020 od dana 05.10.2020. godine, a doneta je od strane Izvršnog odbora FŠ na 11. sednici Izvršnog odbora FSS dana 05.10.2020. godine doneta je očiglednim kršenjem odredbi Zakona o sportu, odnosno doneta suprotno pravnom pravilu iz člana 33. stav. 2 tačka 2) Zakona o sportu, kojim je propisano da članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije ne mogu biti članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom, što je Marko Pantelić bio, pošto je u vreme izbora na funkciju zamenika predsednika FSS i za sve vreme do dana donošenja ove odluke bio i ostao upisan u Agenciji za privredne registre kao predsednik Fudbalskog saveza Beograda (FSB)”.

“Nesporna je činjenica da Marko Pantelić i dalje obavlja funkciju predsednika FSB i zastupnika FSB, kao i da je propustio priliku da istog dana kada je izabran na funkciju zamenika predsednika FSS (zastupnika FSS), podnese ostavku na funkciju predsednika FSB (zastupnika FSB) i time eventualno učini zakonitim svoj izbor na funkciju zamenika predsednika FSS. Osim toga, utvrđeno je da 2019. godine, a ni u vreme donošenja ove odluke Izvršnog odbora FSS, nisu bili ispunjeni pravni uslovi da Marko Pantelić bude delegat – predstavnik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije, pošto Marko Pantelić nije član nijedne fudbalske organizacije (fudbalskog kluba, teritorijalnog fudbalskog saveza) sa teritorije FSRIS, niti ima prebivalište na teritoriji FSRIS”.

Samim tim, kako se navodi, izbor Marka Pantelića na funkciju zamenika predsednika FSS nije zakonit, niti u skladu sa odredbama Statuta FS pošto Marko Pantelić takvim nelegalnim statusom, nije ispunjavao ni uslov za izbor zamenika predsednika FSS propisan članom 50. stavom 1. Statuta FSS, pošto je tim članom propisano da Izvršni odbor bira zamenika predsednika FSS iz redova članova Skupštine FSS, što on nije mogao legalno da postane.

“Za zamenika predsednika Fudbalskog saveza Srbije izabran je Nenad Bjeković. Izborom na funkciju zamenika predsednika Fudbalskog saveza Srbije, Bjeković, će biti registrovan i kao ovlašćeni zastupnik Fudbalskog saveza Srbije u Agenciji za privredne registre Republike Srbije u zakonskom roku. Zamenik predsednika Fudbalskog saveza Srbije iz člana 1. ove odluke, izabran je za obavljanje te funkcije do kraja mandatnog perioda 2019 – 2023. godina”, ističe se u saopštenju.

Takođe, na sednici je ormirana je Radna grupa za izradu Predloga sistema takmičenja za sezonu 2022/23. sa intencijom da se ide na smanjenje liga i koncentraciju kvaliteta i zadužuje se Oficir za integritet FSS da izvesti IO o svim prijavama UEFA i postupcima u vezi sa regularnosti takmičenja u najkraćem roku.

Sednica Skupštine FSS biće održana 30. juna 2021.godine

Izvršni odbor FSS je još jednom apelovao na učesnike finala Kupa da utakmica protekne u fer i sportskoj atmosferi i da se svi akteri pridržavaju propisanih mera Kriznog štaba povodom pandemije korona virusa.