Ukupno je, u ovom periodu, intervenisano 123 puta, od toga 32 puta na javnom mestu.

Kako je navedeno, intervencije su se uglavnom odnosila na hronične zdravstvene probleme.loading...