ADVOKATI U GLAS: Ocene Aleksandra Vučića o sudovima i tužiocima NE DOPRINOSE vladavini prava

AKS je pozvala sve "vršioce vlasti da pokažu viši stepen odgovornosti prema društvu, suzdržanost i odmerenost prilikom davanja ocena o radu pravosudnih organa i delovanje unutar svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja".

Beta

Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) saopštio je danas da ocene predsednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih predstavnika državnih institucija o radu sudskih i tužilačkih organa ne doprinose jačanju instituta pravne države i ostvarivanju zajedničkog cilja – društva zasnovanog na vladavini prava.

“Dosledno poštovanje principa podele vlasti, kao temelja moderne države i uspostavljanje valjanih mehanizama za obezbedjivanje njihove medjusobne ravnoteže, jeste uslov bez kojeg se ne može ostvariti funkcionalna, pravna država”, navedeno je u saopštenju.

AKS je pozvala sve “vršioce vlasti da pokažu viši stepen odgovornosti prema društvu, suzdržanost i odmerenost prilikom davanja ocena o radu pravosudnih organa i delovanje unutar svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja”.

Takodje je ukazala da “odluku o snazi i validnosti dokaza prikupljenih od strane policije, može suvereno doneti samo sud ili drugi organ postupka na način propisan zakonom i u to se pravo ne sme dirati jer se na taj način dira u prava svih nas – gradjana ove države”.

AKS je izrazila “svoju zabrinutost ovakvim stanjem stvari i smatra da bi i predstavnici sudijske i tužilačke organizacije morali da ulože više napora u pravcu obezbedjivanja svoje nezavisnosti i samostalnosti u radu, koja je pod znakom pitanja više decenija unazad”.

“Advokatura, kao samostalna i nezavisna profesija, koja uvek pred državnim organima zastupa interes pojedinca – gradjanina, uvek će pružiti podršku naporima za jačanje instituta pravne države jer samo pravna i slobodna država može u punom kapacitetu ostvariti svoje interese i interese svojih gradjana”, navedeno je u saopštenju.