AFERA “DOKTORAT” KAO ŠPANSKA SERIJA: Odluka o radu Siniše Malog neće biti doneta u najavljenom roku, ali…

Zaposleni na Univerzitetu u Beogradu (BU) sa nastavnim ili naučnim zvanjem moći će do 11. novembra da dostave žalbe na odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka (FON) o doktoratu ministra finansisja Sinše Malog, čime je prekoračen rok od 4. novembra kada je trebalo da bude saopšteno da li je taj doktorat plagijat ili ne, piše CINS.

Siniša Mali
Beta

Iako je rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović da će Univerzitet do 4. novembra rešiti slučaj spornog doktorata Siniše Malog,  na sajtu BU je objavljeno da zaposleni sa nastavnim ili naučnim zvanjem mogu do 11. novembra da dostave rektorki inicijative za ulaganje žalbe na odluku Nastavno-naučnog veća FON-a. Rektorka takođe može da uloži žalbu na ovu odluku, do 13. novembra.

Ivanka Popović je za Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) kratko izjavila da se postupak nastavlja pri novim okolnostima i da je važno da BU dovede proceduru do kraja.

Nastavno-naučno veće FON-a je 28. oktobra  predložilo da se Siniša Mali javno osudi zbog spornog doktorata, odnosno zbog „postojanja elemenata neakademskog ponašanja u doktorskoj disertaciji“.

Međutim, neki profesori, poput Miodraga Jovanovića sa Pravnog fakulteta, smatraju da je ova odluka besmislena i da je trebalo da se odlučuje o tome da li je doktorat ministra plagijat ili nije.

On je za CINS izjavio da su Stručna i Etička komisija FON-a trebale da odlučuju o tome da li je u slučaju doktorata Malog reč o originalnom naučnom radu ili ne, odnosno da li je prekršen Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova.

Umesto toga Etička komisija, a posle i Nastavno-naučno veće, su izrekle mere po drugom, Pravilniku o radu etičkih komisija i odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu – kojim se predviđaju mere javne opomene i javne osude.

„Merodavan je bio prvopomenuti pravilnik jer on kao poseban propis reguliše pitanje plagijata doktorske disertacije. Stoga je glavna mera koja se tiče neetičkog ponašanja u ovom slučaju – utvrđivanje da plagijat postoji ili ne postoji. Ako postoji, oduzima se stečeno zvanje doktora nauka“, rekao je Jovanović za CINS.

Moma Kovačević, član Nastavno-naučnog veća FON-a u ime studenata, je međutim, izjavio da je veće ovom odlukom pokazalo da „više ne stoji iza ovog doktorata“.