Kako se navodi, ona je za CINS potvrdila da je Rektoratu podneto pet žalbi iz akademske zajednice.

Žalbu su podneli profesor Dušan Teodorović, koji ju je podneo u ime grupe od preko 200 nastavnika i profesora, kao i Predrag Simonović, profesor sa Biološkog fakulteta.

Podnete su i žalbe profesorki sa Geografskog fakulteta, Vesne Miletić Stepanović i Ljubice Rajković, kao i doktora Alekseja Tarasjeva sa Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”.

Sve te žalbe su objedinjene u jednu koju je rektorka Popović predala Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu 8. novembra, dodaje CINS.

Međutim, na odluku Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu se žalio i Siniša Mali.

“Moram da kažem da su naknadno stigle i tri žalbe u ime kandidata. Njegova lična i dve od strane njegovih opunomoćenika”, rekla je ona.

Rektorka Popović nije mogla da kaže više o sadržaju žalbi koje su podnete ali je apelovala na javnost i medije da budu suzdržani dok se ne donese konačna odluka.

“Verujte mi, svi želimo da se ova stvar završi zato što je ovo jedna situacija koja opterećuje Univerzitet, opterećuje javnost i važno je da to prevazidjemo i idemo dalje”, rekla je ona.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta bi trebalo do 22. novembra da donese odluku o spornom doktoratu ministra Malog.

Nastavno-naučno veće FON-a donelo je krajem oktobra odluku da usvoji izveštaj Etičke komisije tog fakulteta i predloži meru javne osude Siniše Malog zbog delova neakademskog ponašanja.

Veće nije glasalo o plagijatu iako je nekoliko članova to tražilo.