AHILOVA PETA KORONA VIRUSA: Naučnici tvrde da su OVI lekovi spas

Njihova studija objavljena u stručnom časopisu "Cell" otkriva da jedan "trik" pomaže da se efikasno prenosi sa ćelije na ćeliju

Pixabay.com

Naučnici su otkrili još jedan “trik” koji virusu Sars-CoV omogućava da izazove plućno oboljenje kovid-19, pa čak i da ubije pacijenta.

Njihova studija objavljena u stručnom časopisu “Cell” otkriva da mu taj “trik” pomaže da se efikasno prenosi sa ćelije na ćeliju – tako što utiče na ćelije da formiraju pipke nalik na špagete, za koje se zakače novonastali virusi. Ti pipci probijaju omotač susednih ćelija, a kroz te otvore izazivači prodiru u njih.

Pretpostavljamo da je to ono što ubrzava infekciju. Ove zastrašujuće i zloćudne cevčice omogućavaju virusima da napadnu nekoliko ćelija istovremeno – kaže rukovodilac studije Nivan Krogan, molekularni biolog sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku.

Naučnici su ispitivali sa kojim proteinima korona virus dolazi u interakciju

U okviru studije naučnici su ispitivali kako Sars-CoV-2 menja proteine u napadnutoj ćeliji. Pritom su posebnu pažnju posvetili tzv. fosforilaciji, procesu u kome se mali molekuli koji sadrže fosfor vezuju za druge biomolekule, naročito proteine, podstičući ih na aktivnost. Ovaj proces je bitan za mnoge procese, kao što su rast, deljenje i starenje ćelija. Fosforilaciju kontrolišu određeni enzimi, tzv. kinaze.

Oni su glavni prekidač ćelije. Ako virus izmeni taj prekidač, može da ih natera da podstaknu infekciju – objašnjava Krogan.

Naučnici okupljeni oko Krogana sproveli su studiju na bubrežnim ćelijama afričkih zelenih majmuna (Chlorebus), koje novi korona virus lako napada kao i ljudske ćelije. Oni su primetili da se naročito menja aktivnost kazeinkinaze 2, enzima koji reguliše rast ćelijskog skeleta, tj. daje ćeliji oblik i stabilnost. Virus je doslovno zaposeo kazeinkinazu 2 i njenom pojačanom aktivnošću iznudio stvaranje pipaka, tzv. filopodija.

Sedam lekova sprečilo razmnožavanje virusa

Dugački i razgranati pipci omogućavaju agresivnije prenošenje virusa na druge ćelije. Prema Koganovim rečima, ovo zapažanje razotkriva “Ahilovu petu zaraženih ćelija”, objašnjava Kogan, koji je s kolegama identifikovao 87 lekova koji su ili već registrovani, ili se testiraju u kliničkim studijama, a koji inhibiraju kinaze koje menja Sars-Cov-2. Sedam, koji se obično koriste za lečenje raka i upala, u eksprimentima su sprečili razmnožavanje virusa.

Drugi naučnici, međutim, ukazuju na slabu tačku studije.

Ona je brižljivo i detaljno izvedena, ali je ograničena. Rađena je na ćelijama majmuna, a ne sa tkivom ljudskih disajnih puteva – kaže biolog Kerol Reis sa Univerziteta u Njujorku, koja nije učestvovala u studiji.loading...