Pored strpljenja, opremite se i okrepljenjem i obaveznim flašicama vode, kako biste izdržali čekanje u kolonama.

 

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na putevima prvog i drugog prioriteta koji vode ka Crnoj Gori, tako i na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Makedoniji i Bugarskoj što može biti uzrok i dužeg zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije pojačan je saobraćaj na GP Batrovci na izlazu iz Hrvatske a na ulazu u našu zemlju pri čemu su zadržanja oko dva sata.

 
Na GP Horgoš sa Mađarskom takođe je veći broj vozila na ulazu u Srbiju a zadržavanja su oko 60 min. Na ostalim GP pojačan je saobraćaj za putnička vozila, ali se zadržavanja kreću oko 30 minuta.loading...