Ako ste mladi i bez posla, možete da nađete PLAĆENU PRAKSU uz pomoć dva klika

U Srbiji je trenutno 234.000 mladih sa neadekvatnim statusom na tržoštu rada. Veliki broj njih ne uopšte ne može da nađe stalno zaposlenje, niti praksu koja bi ih eventualno dovela do toga. Oni koji su raspoloženi za mlade nade, obično nakon odrađenog staža praktikanata, ne nude ugovore o radu. U isto vreme, primetan je deficit radne snage, posebno mladih do 30 godina sa završenom srednjom školom.

Promo

Kako bi se mladima pružila šansa, ali i poboljšala situacija na tržoštu rada, pokrenut je program “Unapređenja zapošljivosti mladih kroz radne prakse”. Ovaj projekat ima za cilj da da se pomogne mladima, koji nisu ni u sistemu obrazovanja, u radnom odnosu, niti pohađaju neku vrstu obrazovnog kursa – da pronađu adekvatno zaposlenje i povežu se sa potencijalnim poslodavcima.

Jednogodišnjim programom UNICEF i Nacionalna služba za zapošljavanje zajedničkim snagama informišu mlade, ali i poslodavce o benefitima ovog programa, pa putujućim karavanom koji je obuhvatio deset gradova informišu o projektu i prednostima sistema za unapređenje statusa mladih u Srbiji. NSZ je do sada informisala veliki broj mladih o programu.

Kako su naveli u UNICEF-u, mladi često nemaju realnu sliku o tome kakav je sistem rada, te da možda, nekada imaju drugačija očekivanja. Posebno je važno da iskoriste ovu priliku koja im se pruža, kako bi stekli osnovne veštine i počeli da uče o zanimanjima koja bi u budućnosti mogla da postanju njihova profesija.

Prema anketi koju su sproveli, i mladi i poslodavci ovaj program vide kao značajan, ali je problem što mladi uglavnom ne znaju kome da se obrate niti kako da stignu do potencijalnog poslodavca. Ono što ih ponajviše zanima jeste kreativna industrija.

– Svakako da smo došli do nekih rešenja, napravili planove za dalje. Ono što UNICEF sprovodi jeste Program unapređenja zapošljivosti mladih ljudi gde smo napravili posebnu platformu. Cilj tog projekta je da se 2.000 mladih ljudi primi na plaćenu poslovnu praksu, a da 500 kompanija može da učestvuje u tom program – navodi Marko Rakić, službenik za razvoj mladih i adolescenata, Unicef u Srbiji.

Na platformi Biramuspeh.com i mladi i poslodavci mogu da se prijave za učešće u ovom programu do 31. avgusta. Uslov za mlade koji žele da obave praksu jeste da imaju završenu najmanje osnovnu školu i da su u starosnoj kategoriji od 15 do 30 godina.

Marko Rakić dodaje da je veoma izazovno doći do mladih iz osetljivih zajednica, te UNICEF stoga ovim programom kreira model dosezanja do njih.

Mladi koji budu pohađali praksu kroz ovaj program dobiće 20 hiljada dinara mesečno.

Stručnu podršku i partnerstvo organizatorima ovog programa pružili su i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Gi Group.