Ažuriran SPISAK ZEMALJA čiji građani smeju da ULAZE U EU: 13 NOVIH DRŽAVA, a Srbija?

Evropski savet ažurirao je spisak zemalja iz kojih je dozvoljeno putovanje u EU. Na listi i dalje nema Srbije.

Evropska Unija
pixabay.com

Nakon preporuke o postepenom ukidanju privremenih ograničenja nenužnih putovanja u EU, Savet je ažurirao spisak zemalja za koje treba da budu ukinuta ograničenja putovanja. Kao što je navedeno u preporuci Saveta, ova lista će se i dalje redovno razmatrati i, u zavisnosti od slučaja, ažurirati, navedeno je u saopštenju.

Na osnovu kriterijuma i uslova navedenih u preporuci, države članice bi od 31. jula trebalo da postepeno ukidaju ograničenja putovanja na spoljnim granicama za stanovnike sledećih trećih zemalja: Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj, Kina – podložno potvrdi uzajamnosti.

Stanovnici Andore, Monaka, San Marina i Vatikana trebalo bi da budu smatrani stanovnicima EU u svrhu ove preporuke, navedeno je u saopštenju.