Beograd čeka već PET GODINA: Kad će šine preko Mosta na Adi?

Vreme
Dnevno.rs

Detaljni plan regulacije tramvajske pruge u zoni depoa na Novom Beogradu izložen je na javni uvid u Gradskoj upravi.

Njegovim usvajanjem biće ispunjen još jedan je od preduslova za konačno povezivanje tramvajske mreže na Novom Beogradu sa mrežom na Banovom brdu i Rakovici.

Pet godina nakon otvaranja novog mosta preko Ade još uvek nisu pripremljeni svi koraci za realizaciju nove tramvajske veze. Učinjena je velika šteta nerešavanjem pitanja tramvajske pruge, pogotovo imajući u vidu da je to važna funkcija mosta sa vrlo značajnim udelom u ceni projekt, piše portal Beobuild.

 

Šinski koridor na mostu preko Ade zamišljen je kao budući metro pravac, međutim do tada je predviđeno da služi kao tramvajska veza Novog Beograda sa Banovim brdom i Rakovicom. Uvođenjem ovih linija poboljšala bi se iskorišćenost tramvajske mreže, a važni gradski centri dobili bi efikasnu vezu javnog prevoza.

Plan širenja tramvajske pruge na Novom Beogradu u ovom slučaju podrazumeva uklapanje nove linije sa postojećom mrežom. Kako se tramvajski koridor novog mosta na zemlju spušta kod železničke stanice “Novi Beograd” u bloku 42, obuhvat novog plana je od uklapanja pruge u Ulici Đorđa Stanojevića do povezivanja sa pravcem u Jurija Gagarina.

U Ulici Đorđa Stanojevića planirano je postavljanje nove dvosmerne tramvajske baštice širine 12 metara sredinom razdelnog ostrva, uz zadržavanje trenutne širine profila ulice. Do kolovoza će se nalaziti ivični zeleni pojas širine 4 metara sa obostranim biciklističkim stazama širine po 1.1 metar, a planirana su i dva tramvajska stajališta. Nakon toga, pruga skreće u Bulevar Crvene armije.

Deonica postojeće pruge u Bulevaru Crvene armije izgrađena je kao pristup depou i to kao jednokolosečna pruga. Ovde je predviđena je izgradnja dvosmerne tramvajske baštice širine 7.5 metara i obostranim kolovozima konstantne širine po 9.5 metara. Da bi se dobila tražena širina postojeća ivica kolovoza biće pomerena na račun ivičnog zelenila za oko 0.9 metara.

I Ulica Jurija Gagarina ostaje bez značajnijih promena, osim planirane rekonstrukcije traka za desno skretanje i trougaono ostrvo na delu skretanja iz Jurija Gagarina u Bulevar Crvene armije, gde je planirano još jedno tramvajsko stajalište kod TC “Delta city”.