Postavljanje takvih klupa obezbedila je farmaceutska kompanija Roš (Roche) u saradnji sa firmom Stroberi enerdži (Strawberry Energy).

Planirano je postavljanje “pametnih klupa” i u drugim zdravstvenim institucijama u Srbiji.

“Osnovna svrha pametnih klupa u krugu ovih zdravstvenih ustanova je edukativne prirode. Preko besplatne internet konekcije koju klupe omogućavaju, korisnici mogu pristupiti informativnim portalima koji su namenjeni opštoj populaciji i nude edukativni sadržaj pisan kako od strane lekara i stručnjaka, tako i od strane sadašnjih pacijenata ili onih koji su pobedili bolest, nudeći tako sveobuhvatan uvid u česte, a ozbiljne zdravstvene probleme”, izjavila je regionalni direktor za korporativne komunikacije Roša Dragana Nikolić.

Izvršni direktor Stroberi enerdži, Miloš Milosavljević je rekao da će ta firma zahvaljujući kompanijama koje su prepoznale značaj i potencijal “pametnih klupa”, nastaviti da širi mrežu po Srbiji.loading...