BAR NEŠTO: Besplatni spirometrijski pregledi u domovima zdravlja

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu najavio je da će iduće nedelje organizovati besplatne spirometrijske preglede u domovima u Beogradu, povodom Svetskog dana borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

Za pregled nije neophodan uput doktora iz doma zdravlja.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji oko 320.000 ljudi ima HOBP i ta bolest je peti najčešći uzrok smrti u Srbiji. U svetu od 210 miliona ljudi boluje od HOBP, a godišnje umre više od tri miliona.