“BEBO, DOBRO DOŠLA NA SVET”: Beogradske mame će moći već u PORODILIŠTU da podnesu zahtev za NOVČANO DAVANJE!

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je pustila u produkciju unapređenu verziju informacionog sistema „Bebo, dobro došla na svet” u skladu sa novom Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda.

beba
Pixabay.com

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je pustila u produkciju unapređenu verziju informacionog sistema „Bebo, dobro došla na svet” u skladu sa novom Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda.

Odluka koja je stupila na snagu 10. jula 2018. godine, predviđa pravo na novčano davanje porodilji na teritoriji grada Beograda za treće rođeno dete. Podsećanja radi, porodilje su do sad mogle da podnesu zahtev za tri novčana davanja: novčano davanje porodilji, novčano davanje nezaposlenoj porodilji i novčano davanje porodilji za prvorođeno dete.

Stupanjem na snagu ove Odluke, omogućeno je svim porodiljama na teritoriji grada Beograda nezavisno od visine prihoda, da ostvare pravo i na četvrto novčano davanje u iznosu od 30.000 dinara. Pravo na ovo novčano davanje mogu ostvariti porodilje za dete rođeno od dana stupanja na snagu ove odluke.

Kancelarija je u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda, izmenila informacioni sistem „Bebo, dobro došla na svet“ tako da je omogućeno da sve porodilje već u porodilištu podnesu zahtev za ovo novčano davanje.

Podsećamo, Kancelarija za IT i elektronsku upravu je od 1. jula pustila u produkciju unapređenu verziju informacionog sistema „Bebo, dobro došla na svet“ usklađenu sa novim uslovima za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak shodno izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji predviđa da roditelji za prvo dete jednokratno dobijaju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće dete po 12. 000 dinara mesečno deset godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno deset godina.