KRAJ: Otplovljavaju splavovi s beogradske obale Save

Na delu desne, beogradske obale reke Save odnedavno je zabranjeno postavljanje splavova i drugih plovnih objekata, a nekoliko koji su sada tamo, biće premešteno drugde, izjavio je danas predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević.

Ta izmena Plana mesta za postavljanje plovila, posebno uz obalu od Brankovog mosta do Železničke stanice, doneta je na poslednjoj sednici Skupštine Grada. Nikodijević je rekao da je ta izmena radi realizacije projekta „Beograd na vodi” i da bi se “definisao pristup obali”. “To ne znači da će svi splavovi istog trenutka biti uklonjeni sa tog dela obale, već će se, prema planovima i fazama rada, postepeno premeštati. Nijedan splav neće biti trajno uklonjen, nikome nećemo oduzeti pravo na rad”, naglasio je on. Predsednik Skupštine Grada je rekao da godinama u Beogradu nije ni postojao plan rasporeda plovnih objekata, te se dešavalo da splavove postavlja “ko je gde hteo, bez prethodne procedure”. Prema izmeni plana, postoje zone gde ne bi trebalo da bude splavova, a za nekoliko zona se traži posebna dozvola. U delu obale gde se režim menja, svega je nekoliko ugostiteljskih objekata. Prihode od splavova imaju država i nekoliko komunalnih preduzeća, dok Grad Beograd čak i nema prihode po osnovu taksi što je Nikodijević ocenio kao „čudno”. “S obzirom na to da ti objekti ostvaruju promet na teritoriji grada Beograda, malo je čudno da Beograd nema nikakve prihode od toga. Pooštrićemo uslove koji će propisivati gde i kakavi objekti mogu da se postavljaju, a onda ćemo raspisati javni konkurs za postavljanje plovnih objekata, s precizno utvrđenim kriterijumima”, istakao je Nikodijević. Govoreći o zahtevu jednog dela odbornika da se sazove posebna sednica na kojoj bi se raspravljalo o „Beograd na vodi”, Nikodijević je
ponovio da je taj projekat proglašen projektom od nacionalniog značaja i nad njim većim delom ingerenciju ima Republika. –  Deo nadležnosti grada odnosi se na urbanizam, tako da kada urbanizam bude došao na dnevni red, naravno da će se o tome raspravljati na sednici Skupštine grada. Voditi sada posebnu raspravu o samom projektu tek da bi se pričalo, a da ne može da se donese nijedna odluka, nema svrhe – rekao je Nikodijević.