Savet za bezbednost saobraćaja grada Beograda posvećuje najveću pažnju bezbednosti dece u saobraćaju tokom čitave godine, a povodom Evropske nedelje kretanja, koja se obeležava od 16. do 22. septembra, uputio je važnu poruku roditeljima, učiteljima i nastavnicima, i naročito vozačima.

 

Roditeljima je sugerisano da obezbede pratnju i nadzor nad decom na putu do škole, kao i da deci daju pozitivan primer i ukažu na važnost poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa.

Učiteljima i direktorima škola upućena je poruka da posvete pažnju značaju bezbednosti saobraćaja i da u nastavni plan uvrste lekcije vezane za bezbedno učešće u saobraćaju, kao i da s decom razgovaraju o bezbednom kretanju na putu od kuće do škole i eventualnim opasnim situacijama.

Vozači naročito treba da obrate pažnju na najmlađe učesnike u saobraćaju i ustupe im prvenstvo prolaza na pešačkim prelazima i raskrsnicama, da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima puta, a posebno u zoni škole, gde je brzina ograničena do 30 km/čas, da ne parkiraju vozila nepropisno, navodi se u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj.

Preporuka je da se svi uočeni nedostaci prijave Sekretarijatu za saobraćaj, a nepropisno ponašanje učesnika u saobraćaju Upravi saobraćajne policije.loading...