“Nisam ja pobedio državu na sudu, već je država odbranila sebe – primenjujući važeće zakone. Dve sudije koje su presudile su žene, žena me je zastupala u postupku bez naknade, tako da bih rekao da su ovu pobedu države upravo žene izvojevale”, rekao je Caričić za Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Dodao je da nerado izlazi u javnost, ali ga je izazvalo saopštenje JKPO Komunalac iz Vrbasa, jer je vredjalo pravosudje.

“Ako se preduzeće koje je osnovala država usudi da se oglasi protiv suda i rad časnih pojedinaca kvalifikuje kao ‘neka presuda koja kruži internetom’, očekujem da najviši državni organi takvo ponašanje sankcionišu. Ja ne mislim da sam pobedio državu. Državu su odbranile sudije i niko nema pravo da takve presude naziva navodnima”, kazao je Božidar Caričić.

VOICE navodi da meštani Ravnog Sela prikupljaju potpise na peticiju kojom traže da im se vodovod i bunari koje su izgradili sredstvima samodoprinosa 1978. godine vrate na upravljanje, odnosno da se raskine ugovor sa javnim komunalnim preduzećem.

“Ako nisu u stanju da obavljaju uslugu za koju su angažovani – ne trebaju nam”, poručuju meštani koji su do sada prikupili 650 potpisa.

Ravnoselski vodovod, kao i mnogi u Vojvodini, sagrađen je sredstvima priloga građana i iz samodoprinosa te je u vlasnšitvu mesnih zajednica.

Meštani od nadležnih traže da im nadoknade štetu i prekinu naplatu vode, od pravosudnih organa da presude onima koji su ih obmanjivali u pogledu kvaliteta vode i insistirali na naplati usluge samo radi lične koristi.

JKP Komunalac je ranije saopštilo da je “plaćanje usluga zakonska obaveza”, a sudsku presudu u korist Caričića nazvali su “dezinformacijom” od strane “nepromišljenih i neodgovornih pojedinaca”.

“Niko nije spomenuo da taj postupak nije okončan i da je na tu presudu uložena ustavna žalba i revizija”, naveli su iz JKP Komunalac.

Prema oceni pravnog eksperta, advokata Veljka Milića, revizija je, u ovom slučaju, vanredni pravni lek, a presuda je pravosnažna.

“U ovom slučaju, suprotno onome što se tvrdi u saopštenju JKP Komunalac, parnični postupak je okončan, a presuda je – pravnosnažna. Zbog vrlo male visine spora, pitanje je da li će Vrhovni kasacioni sud uopšte razmatrati reviziju, a to će učiniti ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti gradjana, radi ujednačavanja sudske prakse, ili ako je potrebno novo tumačenje prava”, kazao je Milić za VOICE.

I iz Lokalne alternative koju u Skupštini opštine Vrbas zastupaju dva odbornika čude se saopštenju JKP Komunalac koji presudu potvrdjenu u drugostepenom postupku ocenjuju “navodnom presudom”.

“Postupak je pravosnažno okončan, a pozivanje na ustavnu žalbu i reviziju je znak da komunalno preduzeće pokušava da na ovaj način obeshrabri gradjane i kontroliše moguću štetu. Konačno, smatramo da bi eventualna vanredna revizija pokazala konačan stav države da li i koliko treba da košta voda koju distribuiraju komunalna preduzeća u Srbiji”, naveli su oni.loading...