Pripadnici vojske su ženi koja je pretrpela epileptični napad i izgubila svest, ukazali prvu pomoć i prevezli je do ambulante u Resavici.

Pripadnicima Intervidovskog poligona “Pasuljanske livade” iz sastava Komande za obuku slučajni prolaznik javio je da žena nepomična leži u snegu.