BUDITE ARHEOLOG NA JEDAN DAN: ‘Predstavite se caru Galeriju kako običaji nalažu’

Felix romuliana
Promo

Interaktivna android aplikacija pod nazivom "Predstavite se caru Galeriju kako običaji nalažu" je potpuno nov i jedinstven turistički proizvod na našim prostorima, koji je juče po prvi put predstavljen na lokalitetu "Felix Romuliana" u okolini Zaječara.

 

Inovativna aplikacija omogućava bolje i lakše upoznavanje još uvek neotkrivenih delova gamzigradske palate, tako što posetilac na trenutak postaje “arheolog” i prati tragove starog običaja dolaska pred rimskog cara.

Posetioci će putem ove aplikacije moći da nauče nešto više o načinu na koji su stari Rimljani provodili slobodno vreme, o polaganju žrtve bogovima i religijskim ritualima kojim su uvođeni u paganstvo, ali i zanimljive detalje iz biografije imperatora Galerija.

 

– Interpretacija kulturnog nasleđa na način razumljiv i shvatljiv posetiocima koji nemaju stručna znanja, izuzetno je važna. Svrha kulturnog nasleđa ne iscrpljuje se u onom trentuku kada ga otkriju i razumeju arhelozi, već onda kada je ono dostupno i shvatljivo građanima. To je moguće postići novim pristupima u interpretaciji, u muzejima i na arheološkim lokalitetima – izjavio je Danko Ćosić, projektni menadžer u Dunavskom centru za kometenciju.

Adekvatnom prezentacijom ostaci carske palate više ne predstavljaju samo arheološke relikte prošlog vremena, već počinju da komuniciraju sa posetiocima, nudeći im mogućnost da za trenutak ožive običaje i rituale rimskog doba. 

– Lokalitet Felix Romuliana deo je šire kulturne rute koja povezuje Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku i Rumuniju. Ova ruta je odnedavno uvrštena na listu evropskih kulturnih ruta, dobivši sertifikat koji izdaje Evropski institut za kulturne rute iz Luksemburga. Sama sertifikacija, ali i inicijative poput ove, mogu da doprinesu da strani i domaći posetioci počnu da posmatraju naš region kao kvalitetnu turističku destinaciju –  navodi Danko Ćosić.

 

Utvrđeni kompleks palate u Gamzigradu jedan je od 20 rimskih lokaliteta koji, zajedno sa 12 vinskih regija u Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji, čine kulturnu rutu “Put rimskih careva i dunavski put vina”. Predstavljajući zajedničko kulturno nasleđe ovih zemalja, ruta je već postala deo mreže evropskih kulturnih ruta.

– Moderan turizam podrazumeva interaktivnost, kulturu, dočaravanje jednog sveta koji je nestao na način prilagodjen savremenom čoveku i digatalnim tehnologijama. Zaječar je u Gamzigradu to danas dobio – rekao je šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Majkl Davenport.

 

Projekat “Putevi rimskih careva i putevi vina” je izuzetna prilika da Srbija na moderan način predstavi antičko nasleđe na svojoj teritoriji i da ga učini neodvojivim delom evropske antičke baštine.

– Srećni smo što učestvujemo u promociji kulturnih lokaliteta kao što je Felix Romuliana. U godini u kojoj obeležavamo 15 godina nemačko srpske razvojne saradnje i uspešnog rada Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u Srbiji, i pet godina promocije ovog regiona kao turističke destinacije kroz Dunavski centar za kompetenciju, možemo da se pohvalimo značajnim rezultatima – rekla je Danijela Šili, vođa GIZ-ovog projekta Regionalni program za jačanje prekograničnog turizma na srednjem i donjem Dunavu kroz Dunavski centar.

“Put rimskih careva i dunavski put vina“ čine arheološka nalazišta, svako sa svojom jedinstvenom istorijom i identitetom, koja predstavljaju svojevrsni spomenik rimskim imperatorima i njihovim aktivnostima u Podunavlju. loading...