Oni su preveženi u dežurne ustanove.

Hitna pomoć intervenisala je, tokom protekle noći, 105 puta od toga 20 puta na javnom mestu.

Intevencije su bile potrebne uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, prvenstveno kod astmatičara.