“BUS PLUS ODLAZI U ISTORIJU!” Beograđani, spremite se za ogromne PROMENE u gradskom prevozu

Uskoro u glavnom gradu novi sistem, najsavremeniji u Evropi!

Bus plus kartica
Dnevno.rs/Petar Marković

Međunarodni tender za naplatu karata i upravljanje vozilima javnog prevoza, biće raspisan u utorak 29. decembra, po modelu javno-privatnog partnerstva, najavljeno je na konferenciji za novinare u Skupštini grada Beograda.

Od sutra Busplus odlazi u istoriju. Tražićemo partnera štiteći interese Grada – rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodao da je Grad prihvatio sve sugestije Saobraćajnog fakulteta.

Prethodni ugovor sa kompanijom Apeks, koji ističe do kraja godine, urađen je na osnovu prethodno sprovedenog konkursa, a ne tendera, zbog čega je bilo dosta primedbi da proces nije sproveden na transparentan način u odnosu na uobičajenu praksu, imajući u vidu značaj i veličinu projekta. Za razliku od toga, novi tender će biti sproveden po modelu javno-privatnog partnerstva, kojem je prethodila velika studija o javnom prevozu u Beogradu, koju je izradio Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Slaven Tica kaže da je u Beogradu veoma dobar i sofisticiran sistem naplate transportne usluge, koji je u tehničko-tehnološkom smislu jedan od najsavremenijih u Evropi. Prema njegovom mišljenju, ovakav organizacioni model doprineo je povećanju efikasnosti sistema kao celine, što uključuje i sistem monitoringa i kontrole rada svih prevoznika kao i sistem informisanja korisnika, što je sve doprinelo povećanju kvaliteta transportne usluge.

S druge strane, analiza je pokazala da najveće slabosti u prethodnom periodu nisu direktno vezane za sam sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima, već za nedostatke u tarifnoj politici, složen proces kontrole validacije i naplate karata, kao i nedovoljna ovlašćenja kontrolora. –  ističe Tica i dodaje da ključna unapređenja moraju biti usmerena na sistem efikasnije kontrole i razvoj sistema u skladu sa razvojem IT tehnologije kako bi se građanima olakšalo korišćenje usluge i optimizovao proces funkcionisanja sistema javnog prevoza.

U okviru studije izvršena je detaljna analiza postojećeg stanja sistema i dati su predlozi kako da se kroz novi ugovor obezbede veći prihodi od naplate karata, a sistem unapredi i modernizuje u skladu sa razvojem tehnologije. Novim ugovorom je u odnosu na prethodni predviđen manji procenat naknade od maksimalnih 7,92 odsto umesto 8,53 odsto. Da je u prethodnom ugovoru naknada za privatnog operatora sprovedena po nižem procentu, Grad Beograd bi uštedeo 3.459.119 evra. Pored manje provizije, predviđen je i limit na zaradu privatnog partnera, navodi zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

U prethodnom periodu nije bilo definisano ograničenja u obračunu provizije bez obzira na visinu ostvarenog prihoda. To posebno važi u slučaju značajnijeg povećanja prihoda koje je moguće u slučaju uvođenja neke od sistemskih mera (koje su bile razmatrane u prethodnom periodu), promene tarifne politike itd. Zbog toga smo uveli limit na proviziju i ukoliko prihodi od prodaje karata pređu 900 miliona dinara mesečno, privatni partner neće moći da dobije više od 3% provizije. – dodaje Vesić.

Važna novina odnosi se i na raspolaganje opremom. U  starom ugovoru je oprema prešla u vlasništvo Grada tek nakon isteka ugovora, što je Grad dovelo u nepovoljan položaj, jer u slučaju raskida ugovora dalje funkcionisanje sistema nije bilo moguće s obzirom na to da Naručilac nije raspolagao opremom.

Sada je predviđeno je da oprema od samog početka trajanja ugovora bude u vlasništvu grada, koji ima kompletno pravo raspolaganja i u mnogo je povoljnijem položaju. – dodaje Vesić.

Sekretar za javni prevoz, dr Jovica Vasiljević, navodi da se od novog partnera očekuje modernizacija sistema u skladu sa razvojem tehnologije.

Gradu je po isteku ugovora predata oprema koja je inicijalno implemetirana pre 10 godina. U novom ugovoru je definisan period važenja od 13 godina i uvodi se obaveza zamene opreme koja je iz bilo kog razloga nefunkcionalna (kvar, oštećenje ili slično). Ovim se očekuje da će se za period trajanja ugovora celokupna oprema u potpunosti zameniti i da će u trenutku završetka ugovora grad imati na raspolaganju tehnološki funkcionalan sistem sa savremenom opremom. – dodaje Vasiljević.

Od novog partnera očekuje se i veći obim usluge:
• Veći broj vozila – 2.151 u odnosu na 1.853
• Veći broj kontrolora – 300 kontrolora u odnosu na 200
• Veći broj prodajnih mesta za dopunu karata – minimum 1.500 u odnosu na 800
• Duže radno vreme mesta za izdavanje personalizovanih kartica
• Unapređenje funkcionalnosti sistema i opreme:
◦ Mogućnost plaćanja mobilnim telefonom (nezavisno od mobilnih operatera) putem aplikacije kojom će biti moguće i informisanje putnika u realnom vremenu o zastojima, promenama, izmenama reda vožnje, kao i slanje obaveštenja vezanih za isticanje, dopunu ili validaciju perso ili neperso kartice;
◦ U roku od 2 godine od potpisivanja ugovora biće otvoreni dinamički podaci o kretanju vozila za Google Transit aplikaciju.

U novom ugovoru je predviđeno je i da u slučaju potrebe za većim brojem kontrolora, Grad može samostalno da ih angažuje, čime se postiže daleko veća fleksibilnost i optimizacija celog sistema. Pored toga, predviđeno je i da privatni partner učestvuje u dodatnim troškovima u slučaju angažovanja dodatnih kontrolora u istom procentu kao što je i procenat naknade od prihoda od prodaje karata. Ranije nije postojala mogućnost dodatnog angažovanja kontrolora, zbog čega je Grad trpeo velike gubitke. Od privatnog partnera se traži da položi bankarsku garanciju u iznosu od 400 miliona RSD koja pokriva celokupan iznos od prodaje karata, čime je rizik naplate kompletno osiguran prvoklasnim sredstvom obezbeđenja.