Ta mera, koji je vlada odobrila prošle nedelje, danas je objavljena u posebnom izdanju službenog glasnika.

Pomilovanja obuhvataju one koji su osuđeni za lakša krivična dela, poput saobraćajnih prekršaja i izborne prevare.

Običaj carskog pomilovanja, koji datira još od pre Drugog svetskog rata, izaziva kritike jer je navodno nedemokratski i politički motivisan. Povodom stupanja na presto Naruhitovog oca Akihita amnestirano je 2,5 miliona ljudi.

Naruhito je danas na dvorskoj ceremoniji objavio da stupa na Presto hrizanteme pošto je 1. maja nasledio oca.