Da li je sada prilika da se zaradi na kamatama koje banke nude?

Razgovor za posao Intervju
Foter/Alan Cleaver / photo on flickr

Tema štednje oduvek je nalazila svoje mesto u razgovorima svih generacija. Dok mladi štede za kupovinu automobila, za putovanja ili kupovinu stana, stariji štede za svoju decu ili radi investiranja. Tokom vremena i razvoja tehnologije ali i društva menjali su se i načini za to. Od čuvanja u kućnim uslovima, ćupovima i raznim posudama, preko čuvanja novca pretvaranjem u ukrase i nakit, pa sve do prve štednje u dukatima zabeležene na našim prostorima u 19. veku dolazimo na kraju do savremene koja se odvija u bankama.

Osim što danas imamo sigurno mesto za naša novčana sredstva nudi nam se mogućnost da čuvajući novac dobijemo i određenu kamatu za to.

Ponuda na našem tržištu

Tržište banaka u Srbiji je bilo promenljivo poslednih šest meseci. Kod mnogih banaka došlo je do spajanja. Tako imamo sada Eurobank Direktnu koja je nastala nakon integrisanja Eurobanke i Direktne, Našu AIK banku koja je nastala nakon što je AIK preuzela Sberbanku i imamo integraciju Komercijalne i NLB banke u NLB Komercijalnu. Rajfajzen je kupio Kredi Agrikol. Ostalo je samo par onih koje nisu promenile svoju strukturu kao što su Banka Poštanska štedionica, ProCredit i Intesa.

Svaka od njih nudi određene uslove pod kojima možete da čuvate svoja novčana sredstva uz poštovanje određene procedure. Treba obratiti pažnju na minimalni iznos uloga, broj meseci koji nude, u čije ime se može otvoriti itd.

Kakve mogu biti kamate na štednju koje nude Banke?

Svaka banka imaju svoju ponudu koju je napravila sa željom da zadovolji potrebe klijenata. Udruženje banaka Srbije daje podatak da u zavisnosti od valute u našoj zemlji štednja može biti dinarska i devizna. Prema vrsti štednje postoje oročene (klasične) i neoročene (po viđenju ili još poznata i kao flex).

Kod oročavanja klijent se obavezuje da neće podizati depozit u dogovrenom vremenskom roku (koji može biti 3,6,9,12 meseci ili više) kada im se isplaćuju kamate po isteku tog perioda. Tako na primer za oročavanje na iznos od 50.000 evra efikasna kamatna stopa (EKS) u ProCredit banci za period od 25 meseci aktuelno je 1,18% što znači da je ukupan iznos koji će klijent podići na kraju perioda 51.239,69 evra. Za isti iznos (50100 evra) i vremenski period u Addiko banci  biće vam isplaćeno 50.811,23 evra. Dok ćete u Eurobank Direktoj za isti iznos i vreme oročavanja (24 meseca) dobiti EKS od 0,63%.

Neoročene daju mogućnost raspolaganja tim novčanim sredstvima u svakom trenutku. U Eurobank Direktnoj EKS kod neoročenih dinarskih novčanih sredstava iznosi 2,50%. ProCredit  nudi mogućnost da ovu flex opciju započente online putem aplikacije bez dolaska u ekspozituru i bez minimalnog iznosa.

Da li su kamate sada povoljnije nego ranije?

U vremenu ekonomske krize koja je zastupljena, a koja neprestano nastavlja da pogađa neke delove sveta nakon pandemije izazvane virusom kovid-19 tome je doprineo i rat u Ukrajini od kada su cene energenata ali i osnovnih životnih namirnica rapidno počele da skaču. Svakodnevno se suočavamo sa porastom cena u svim granama industrije ali strahujemo i od nestašica i inflacije. U takvom vremenu veoma je izazovno odlučiti se na štednju i na taj način potencijalno profitirati. Međutim, činjenica je da su u poslednjih mesec dana mnoge Banke podigle kamatnu stopu kako na domaću, dinarsku štednju tako i na deviznu.

Nakon nekoliko godina stagnacije u tom delu na našem tržištu se konačno stvorila povoljna klima za štednju sa kamatnim stopama od kojih se može stvoriti veći kapital. Ali treba biti obazriv i informisati se detaljno pre početka kako bi se donela najbolja odluka.