DA SE NESREĆE VIŠE NIKADA NE DOGODE! Uslovi koje radnici MORAJU da imaju na gradilištima

Posao
pixabay.com

Kada se pomene gradilište, šta prvo pomislite? Sunce, naporan rad, platforme za rad na visini, rizik po bezbednost radnika ili …? Svi oni koji koriste platforme za rad na visini znaju da je neophodno obrati pažnju na mere bezbednosti.

Građevinski radovi zahtevaju posebnu pažnju tokom rada, jer na gradilištu mnoge opasnosti vrebaju iza ćoška. Uzroci mnogi povreda radnika često su slični i stalno se ponavljaju.

Iako su povrede nekada neizbežne na poslu, da bi se smanjili rizici neophodno je da se na vreme sprovode mere njihovog sprečavanja i kontrolisanje radova. Ipak, veliki je broj nezgoda i povreda tokom rada na gradilištu. Da bi se stanje promenilo, neophodno je sprovesti mere za suzbijanje rizika.

Potrebno je uvesti stalni nadzor na gradilištu, ali i efikasno upravljati svim radnim aktivnostima. Ako je rizik od povreda veći, trebalo bi da se poveća i stepen kontrolisanja i nadzora radova. Tako će se mnoge nepotrebne povrede sprečiti, a od koordinatora se očekuje da u svakom trenutku zna kako da reaguje i kako neku nepredviđenu situaciju da predupredi.

Koji su to rizici sa kojima se radnici na gradilištu suočavaju?

Pre nego što se neki poslovi započnu, najpre bi trebalo sagledati sve rizike koji mogu dovesti do povreda radnika. Kada su moguće opasnosit po bezbednot radnika u pitanju, onda ih na vreme sprečite. Recimo, ako treba nešto na visini da se ofarba, preskočite taj posao i na gradilište dopremite gotov materijal.

Neki rizici se moraju kontrolisati zato izaberite prave načine na osnovu kojih ćete ih kontrolisati. Kada se uradili sve što je potrebno da do rizičnih situacija ne dođe, proverite kakvo je stanje sa radnicima, da li svi imaju odgovarajuću opremu, jesu li kompetentni za svoj rad i da li će dogovorene metode biti sprovedene u praksi.

Bezbednost tokom rada na visini

Rad na visini podrazumeva da se posao obavlja na visini većoj od 3 metra, a da radnik koristi oslonac za svoj rad. Takođe, radni prostor nije obezbeđen zbog čega radniku preti opasnost od pada sa visine. Upravo je pad sa visine najčešći uzrok smrti većine radnika na gradilištima, zato je potrebno sprovesti mere za smanjenje stope smrtnosti na terenu.

Međutim, drugačije je kada se koriste platforme za rad na visini. Manje je opasnosti, ali preciznost mora da bude na najvišem nivou. Kontrola i hijerarhija mera bezbednosti trebalo bi da bude na maksimumu.

Važno je uspostaviti hijerarhiju po kojoj se definišu kontrolne mere za bezbedan rad na visini. Tek u situacijama kada jedna mera ne može da bude sprovedena, treba razmatrati sledeću. Kontrolori poslova na gradilištima trebalo bi da oprate pažnju na radove koji bi mogli da se izbegnu, jer će tako sprečiti mnoge nepredviđene situacije.

Takođe, neophodna je upotreba radne opreme da bi se padovi izbegli, a osim ličnih mera zaštite posebno se ističe upotreba kolektivnih mera kao što su mreže, skele i sistemi za meko prizemljenje. Prilagodite rad vremenskim uslovima, jer često vremenske prilike mogu da utiču na zdravlje radnika i njihovu bezbednost.

Pritom, pažljivo koristite platforme za rad na visini, jer koliko god da ste ekspert za taj posao, ipak se pobrinite za sopstvenu bezbednost na vreme.