Članovi tog veća bi trebalo da se izjasne o predlogu Etičke komisije fakulteta da se ministru izrekne mera javne opomene zbog “postojanja elemenata neakademskog ponašanja” u njegovoj doktorskoj disertaciji.

Mišljenje naučno-nastavnog veća FON-a potom će biti prosledjeno Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu koji je ovlašćen da donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji.loading...