DAVIDOVIĆ NA SLOBODI: Apelacioni sud ukinuo presudu vođi Nacionalnog stroja

Vođa zabranjene neonacističke organizacije "Nacionalni stroj" Goran Davidović nije kriv za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog napada na učesnike Antifašističke šetnje "Stop fašizmu" 7. oktobra 2007. godine u tom gradu, odlučio je Apelacioni sud u Novom Sadu, a piše danas Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Beta

Davidović je 30. oktobra prošle godine osuđen u Višem sudu u Novom Sadu na godinu dana zatvora zbog tog dela. Sud je oslobodio krivice i Nedeljka Pešića koji je bio osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 meseci.

Kako je za VOICE danas potvrđeno u Višem sudu, Apelacioni sud je doneo ovakvu odluku 6. marta, a kako se navodi u presudi Davidović i Pešić su oslobođeni zbog poštovanja načela Ne bis in idem, pošto je protiv njih dvojice već vođen prekršajni postupak 2007. godine.

Po oceni Apelacionog suda, u konkretnom slučaju radi se o presuđenoj stvari, što predstavlja okolnost koja trajno isključuje gonjenje, jer je za isti životni događaj protiv okrivljenih vođen i pravosnažno okončan prekršajni postupak.

Njima je prethodno suđeno u Organu za prekršaje zbog remećenja javnog reda i mira.

Većina neonacista vređala je građane i gađala ih kamenicama, zbog čega su po hitnom postupku prekršajno osuđeni na zatvorske kazne u trajanju do 25 dana.

Apelacioni sud je u presudi ukazao na to da Ustav Srbije garantuje pravnu sigurnost u kaznenom pravu, odredbom da niko ne može biti gonjen ni kažnjen za krivično delo za koje je pravnosnažnom presudom oslobođen ili osuđen.

Apelacioni sud pozvao se i na odredbu člana 4. stav 1 Zakona o krivičnom postupku KP kojom je propisano da niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena, ili je postupak pravnosnažno obustavljen.

Takođe, Apelacioni sud pozvao se i na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojom je propisano da se nikome ne sme ponovo suditi, niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za delo zbog koga je već bio pravosnažno oslobodjen ili osudjen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države.

Dodaje se da Evropska konvencija ne predvidja podele na lakše i teže kaznene delikte, već je odlučno da li je za isto delo pravnosnažno odlučeno pred sudom ili organom iste države.

U Višem javnom tužilaštvu za VOICE su rekli da protiv navedene odluke Apelacionog suda nije dozvoljena žalba, te je krivični postupak pravosnažno okončan.

Protiv pravosnažne sudske odluke može se podneti vanredni pravni lek – zahtev za zaštitu zakonitosti o kom odlučuje Vrhovni kasacioni sud, o čijem iniciranju tužilaštvo još nije donelo odluku, s obzirom da je pismeni otpravak presude tek primljen, naveli su iz tužilaštva.