Dodiku SVET rekao “NE”

Milorad Dodik
Wikipedia.org

Ambasadori Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira u BiH pozvali su vlasti u RS da ne održe referendum o Danu Republike jer će to destabilizovati BiH.

 

U zajedničkoj izjavi, sa kojom se nije saglasila Rusija, stoji da je potvrđeno da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće te da entiteti moraju poštovati odluke institucija BiH.

“Ustavom BiH nedvosmisleno je je utvrđeno da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i da su entiteti u obavezi da poštuju odluke institucija BiH. U tom kontekstu, predloženi referendum u Republici Srpskoj, koji od birača u RS-u traži da se izjasne o pitanju o kome je već odlučio Ustavni sud BiH, je destabilizirajući i podiže političke tenzije, koje nekonstruktivno odvlače pažnju sa veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova pred kojima se BiH nalazi. Pozivamo vlasti Republike Srpske da ne održe referendum”, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Istaknuto je da iako referendum o entitetskim praznicima može potpadati pod nadležnost jednog entiteta, bilo koji referendum mora biti sproveden na način koji je u skladu sa Ustavom BiH, i ne može kršiti Opšti okvirni sporazum za mir niti ustavni okvir BiH.

“Ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira primili su k znanju uveravanja Vlade RS da je cilj referenduma da bude ‘korak ka sprovođenju odluke Ustavnog suda BiH’. Ali Upravni odbor PIC-a takođe je konstatirao da su predsednik RS i Narodna skupština RS-a (NSRS) više puta osporavali nadležnost državnih pravosudnih institucija u BiH. Takve izjave i potezi protivni su Opštem okvirnom sporazumu za mir i vladavini prava, i jednostavno su neprihvatljive”, poručeno je u izjavi ambasadora PIC-a, preneli su mediji u BiH.

Svi su saglasni da odluka Ustavnog suda BiH ostaje na snazi u potpunosti i mora se poštovati, u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a su više puta istakli, između ostalog i u junu 2016. i decembru 2015. godine, “da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4. Opsteg okvirnog sporazuma za mir, i da je ključan za njegovo sprovođenje”.

Upravni odbor PIC-a još jednom je potvrdio svoju podršku visokom predstavniku kao konačnom autoritetu za tumačenje civilnih aspekata Opšteg okvirnog sporazuma za mir, u skladu sa Aneksom 10. Sporazuma i relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih naroda.

“Upravni odbor PIC-a poziva institucije BiH da ovo pitanje reše kroz ustanovljene zakonske procedure i postojeći ustavni okvir, te putem konstruktivnog dijaloga. U tom kontekstu, konstatiramo da su pred Ustavnim sudom BiH već u toku postupci koje su pokrenuli predstavnici državnih institucija s ciljem ocenjivanja ustavnosti odluke NSRS o referendumu, kao i zahtev za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o praznicima RS koji je podnela NSRS. Koliko je poznato Upravnom odboru PIC-a, predsednik Ustavnog suda je nagovestio da bi se sednica Suda mogla održati pre referenduma”, stoji u izjavi ambasadora PIC-a.

Upravni odbor PIC-a poziva sve strane u BiH da se suzdrže od ishitrenih mera i retorike koja vodi podelama, koje samo produbljuju negativnu političku atmosferu.

“U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a žali zbog korišćenja secesionističke retorike na svim stranama, i još jednom potvrđuje svoju neupitnu opredeljenost za teritorijalni integritet i fundamentalnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta, bez prava na otcepljenje. Nećemo tolerisati bilo kakvo kršenje Opšteg okvirnog sporazuma za mir, uključujući, između ostalog, i pokušaje otcepljenja. Neće biti prekrajanja geografske karte BiH”, poručuju ambasadori.

Naglašeno je da će Upravni odbor PIC-a će nastaviti pratiti ovo pitanje i dalji razvoj događaja, uz napomenu da se Rusija ne pridružuje ovoj izjavi.