– Jahta “Lamakoija”, duga 23 metra plovila je pod italijanskom zastavom. Na njoj se nalazilo sedam srpskih građana. Zbog defekta na motoru postojala je opasnost da potone, što se nije dogodilo zahvaljujući brzoj intervenciji – saopštila je Kapetanija u Valoni.

Jahta se pokvarila u blizini ostrva Sazan, a nakon dobijenog poziva za pomoć, sinoć devet sati, u akciju spasavanja je krenuo brod lučke kapetanije “Bora”, koji je bio lociran kod tog ostrva.

Jahta na kojoj su se nalazili Srbi odvučena je do pristaništa u Valoni, gde je pristigla u četiri sata ujutro. Putnici su u dobrom zdravstvenom stanju, a u pomoć “‘Lamakoiji” bio je upućen i patrolni čamac pogranične policije.loading...