Dvoje dece izbeglica našlo se u Beogradu potpuno samo! Njihova priča sada dobija SREĆAN KRAJ

Crveni krst
Beoinfo

Stručni radnici mobilnog tima za zaštitu maloletnih migranata bez pratnje Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, zajedno sa predstavnicima UNHCR-a, Unicefa, Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, učestvovali su u procesu zbrinjavanja dva maloletna deteta koja su se našla na teritoriji Srbije bez roditeljske pratnje.

 

Kako je saopšteno iz beogradskog centra za socijalni rad, posle više od dva meseca traganja za njihovim roditeljima, obezbeđeno je bezbedno spajanje roditelja sa njihovom decom na srpsko-bugarskoj granici.

Devojčica iz Avganistana sa nepunih godinu dana i petogodišnji dečak iz Sirije našli su se na teritoriji Srbije u pratnji drugih lica, dok su njihovi roditelji na putu ka “obećanoj zemlji” ostali kilometrima daleko nakon neuspešnog pokušaja prelaska bugarsko-srpske granice.

Angažovanjem svih kapaciteta, deci je u Beogradu odmah osugurana pre svega bezbednost, zatim briga o zdravlju i egzistencijalni uslovi. Dok su nadležne službe tragale za roditeljima, deci je obezbeđen adekvatan smeštaj u Beogradu.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu posebnu pažnju posvećuje zaštiti dece migranata, postupajući po organizacionoj šemi kojom se uspostavlja i osigurava socijalna zaštita dece u pokretu, one koja se na teritoriji Beograda nađu sa svojim porodicama i prvenstveno one koja se u tim okolnostima zateknu kao odvojena deca ili deca bez pratnje. U strukturu organizacione šeme uključena su odeljenja Savski venac, Voždovac, Palilula, Odeljenje za poslove planiranja i razvoja i tim stručnjaka koji je svakodnevno na terenu.

Vladimir Ilić, direktor Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, rekao je da je ovoj deci pružena svaka vrsta pomoći koja je neophodna radi zaštite njihovih interesa i da su preduzete sve mere iz oblasti i nadležnosti socijalne i porodično-pravne zaštite, u skladu sa Konvencijom o pravima deteta i osnovnim principima u zaštiti dece u vanrednim situacijama u Republici Srbiji.

Zahvaljujući zajedničkom delovanju srpskih i bugarskih službi, vladinih i nevladinih organizacija, Crvenog krsta, UNHCR-a, Unicefa, nakon dva meseca razdvojenosti, deca su sada sa svojim roditeljima, a ovaj slučaj samo je jedan u nizu primera u kojima su nadležne službe pokazale veliku odgovornost, humanost i efikasnost u odnosu prema migrantima i pružanju neophodne pomoći.

Od 1. januara 2014. godine do danas na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, u nadležnim odeljenjima, našlo se 560 maloletne dece bez roditeljske pratnje, a od 1. septembra prošle godine do danas naši stručni radnici pružili su mere zaštite za 212 maloletne dece migranata. U toku 2015. godine evidentirano je 175 dece stranih državljana bez pratnje prema kojima su primenjene mere iz oblasti i nadležnosti socijalne zaštite. Najveći broj dece bio je uzrasta od 15 do 17 godina.