Brižni očevi: Sve više muškaraca na porodiljskom odsustvu

U Crnoj Gori sve više muškaraca koristi porodiljsko odsusvo sa posla, radi negovanja bebe.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je saopšteno da plaćeno odsustvo sada koristi 111 Crnogoraca, pet više nego 2013. godine. Lani je pravo na porodiljsko odsustvo u Crnoj Gori koristilo nešto manje od 10.000 žena.

Prema objavljenim podacima, Cetinjani i Kolašinci još oklevaju da uzmu  odsustvo sa posla radi negovanja bebe, jer u tim opštinama nemaovakvih slučajeva, dok ih je najviše u Bijelom Polju i Pljevljima.