Klizišta i poplave i dalje pomeraju minska polja u BiH

Posle nezapamćenih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, kao posledica se i dalje pojavljuju pomeranja minskih polja.

Zabeležen je povećan broj prijava o neeksplodiranim ubojitim sredstvima (NUS), saopštila je Federalna uprava civilne zaštite.

Ta služba uputila je opštinskim službama upozorenje na mine.

Na području opštine Olovo klizišta su pokrenula minska polja na tri lokacije, a pronađena je i kasetna municija pored regionalnog puta Olovo-Zavidovići.

Opasnost od neeksplodiranih sredstava je velika i u blizini Maglaja, u kojima su odmah posle rata evidentirana minska polja na nekadašnjim ratnim linijama razdvajanja.

Na području Zavidovića povećan je broj prijava NUS-a u koritima reka Bosne, Krivaje i Gostović. Tokom maja je uklonjeno pet komada NUS-a i jedna mina, a u opštini Maglaj broj prijava je višestruko veći od uobičajenog, u maju je uklonjeno 27 komada NUS-a i sedam mina.