Po jednoj stvari Hrvati su na dnu evropske lestvice

Po jednoj, veoma važnoj stvari, Hrvatska je na jednom od poslednjih mesta, tik uz bugarsku i Rumuniju.

Plate u Hrvatskoj su daleko niže od evropskog proseka, dok su poreska opterećenja rada među najvećima u Evropi.

Prema prosečnoj satnici, bruto plati i poreskom opterećenju rada, Bugarska i Rumunija su na dnu statistike Eurostata, koja se odnosi najviše na članice EU. Ni Hrvatska nije daleko.

Prema poslednjim podacima Eurostata za ovu godinu, najniže minimalne bruto plate imaju Bugarska 173,84 evra i Rumunija 190,57 evra mesečno. U Hrvatskoj minimalna bruto plata iznosi 405,08 evra.

Za neke od zemalja Europske unije taj podatak ne postoji, budući da minimalna plata kod njih nije zakonski definisana. Od zemalja za koje podaci postoje, minimalna bruto plata najveća je u Luksemburgu gde iznosi čak 1.921,03 evra.

Gotovo identičan poredak europske države imaju i kad je reč o visini prosečnih bruto plata. Najviše prosečne mesečne bruto plate imaju Švajcarska 4.958,37 evra, Norveška 4.588 evra i Danska 4.249,85 evra. Prosečna bruto plata u Hrvatskoj iznosi 1.137,87 evra.

I dok je po visini plata Hrvatska daleko od razvijenih evropskih zemalja, u Europi prednjači po visini poreskih opterećenja rada.

Prema poslednjim podacima koje je objavio Eurostat, a koji se odnose na 2012. godinu, ispred Hrvatske sa 46,9 odsto, bile su samo Belgija 50,4 odsto, Mađarska 47,9 odsto i Francuska 46,9 odsto.

Poslednje podatke o prosečnim satnicama u evropskim državama Eurostat je objavio za 2010. godinu. Na dnu lestvice opet su bile Bugarska sa 1,52 evra i Rumunija sa 1,96 evra. Hrvatska je zauzela 10. mesto sa prosečnom satnicom od 4,77 evra, dok su na vrhu bile Danska sa 24,97 evra i Norveška 24,98 evra.

Iako se poslodavci često žale na visoke troškove rada, Hrvatska je pri dnu i evropske lestvice sa ukupnim troškom rada od 8,8 evra po satu.loading...