GRAD BEOGRAD ŽELI DA SPREČI STVARANJE BUJICA: Uvodi se sistem za ranu najavu poplava

Pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović najavio je danas da se trenutno u Beogradu ugrađuje 20 hidroloških stanica koje će javljati visinu vodostaja i brzinu protoka vode, kao i 40 kišomera – merača padavina.

Ušće
Dnevno.rs/Petar Marković

Mladenović je objasnio da će sa tim podacima, koje će obrađivati RHMZ kao jedina obučena državna institucija, moći da se pravovremeno reaguje i na vreme spasu pre svega ljudski životi, a onda i materijalni resursi.

– U ovoj pomenutoj prvoj fazi izabrani su slivovi Topčiderske, Baričke, Barajevske reke, Gročica, Dubočajski potok, reka Ralja, Turija i Lukavica – dodao je pomoćnik gradonačelnika.

Osvrnuvši se na katastrofalne poplave koje su poslednjih dana zadesile više zemalja zapadne Evrope, on je podsetio da te slike umnogome podsećaju na poplave koje su pogodile našu zemlju 2014. godine.

– Baš ta situacija uticala je da Grad Beograd započne više projekata na suzbijanju i umanjenju rizika od vremenskih nepogoda i drugih katastrofa. Imajući u vidu da je Beograd kao lokalna samouprava nadležna za vodotokove drugog reda, kojih ima 192 na teritoriji našeg grada, urađen je projekat “Uspostavljanje sistema za ranu najavu na vodotokovima drugog reda” – rekao je Mladenović.

On je objasnio da to u praksi znači da je urađen projekat za 65 slivova u prvoj fazi, odnosno za manje rečice i potoke koji u uslovima bez padavina izgledaju bezazleno, ali se nakon pljuskova ili dugotrajnih kiša pretvaraju u bujice i nose sve pred sobom.

Takođe, predviđeno je hidrološko i meteorološko osmatranje.

Prema njegovim rečima, nakon instalacije ove opreme. u planu je nastavak projektovanja i instalacija za preostale vodotokove drugog reda na teritoriji grada Beograda.

– Svesni činjenice da praćenje i upozoravanje nije dovoljno da bi se sprečilo izlivanje bujičnih vodotokova započeli smo projektovanje akumulacionih brana ili retenzija koje direktno doprinose smanjenju odnosno potpunom potiranju katastrofalnog učinka bujičnih vodotokova – najavio je Mladenović i precizirao da je po procenama stručnjaka na teritoriji grada Beograd potrebno osam akumulacionih brana.

U toku je dobijanje neophodnih dozvola za izgradnju buduće retenzije brane Resnik – Sikijevac i priprema tendera za izradu projekta za retenziju Barič na Baričkoj reci, najavio je pomoćnik gradonačelnika.

– Minuli događaji pokazuju da jedino brzim i efikasnim odgovorom na krizne situacije možemo umanjiti gubitke ljudskih života i materijalnu štetu. Кlimatske promene upozoravaju da se ne može sa apsolutnom sigurnošću predvideti i preduprediti katastrofa, ali da moramo učiniti sve što je u našoj moći da posledice budu što manje – zaključio je Mladenović.