Najavljuju metro, a grade ovo?!

 

Tender za izvođača tramvajskih šina, koje bi spojile novobeogradsku i čukaričku obalu Save, biće raspisan 15. oktobra, najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, pišuVečernje novosti.

Projektanti su, osim šina, predvideli i izgradnju dela vijadukta prema Rakovici, kao i novu vezu ka Banovom brdu. U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objašnjavaju da je završena projektna dokumentacija i izdata građevinska dozvola.

“Početak deonice je u zoni priključka na prugu u Ulici Đorđa Stanojevića. Trasa dalje nastavlja preko nasipa, pa postojećom severnom prilaznom konstrukcijom do Mosta na Adi i preko njega na konstrukciju između dva smera drumske saobraćajnice”, kažu u Direkciji.

“Posle prelaska mosta, trasa tramvaja prelazi na južnu prilaznu konstrukciju i već izgrađenim objektima dolazi do raskrsnice sa punim programom veza sa postojećom prugom Banovo brdo – centar grada”, objašnjavaju oni.

Trasa se završava kod Hipodroma u zoni razdvajanja pruge za Banovo brdo i Rakovicu, gde će biti uvedena nova veza koja će povezivati ova dva naselja. Na strani prema Rakovici dodaje se novi deo vijadukta sa skretnicom.

U budućnosti je planiran i metro-sistem uz odgovarajuće izmene. Izgrađeni donji stroj šinskog koridora omogućava transformaciju iz tramvajskog u kapacitetni šinski sistem, uz izmenu gornjeg stroja i kontaktne mreže, koji su različiti za tramvaj i metro.

Izgradnja pruge doprineće razvoju saobraćaja, povećaće kapacitet, smanjiti dužinu putovanja i otvoriti mogućnost za uvođenje novih tramvajskih linija.

 
 loading...