GSP IMA NOVA, NEOBIČNA PRAVILA: Da bi smeli da voze vozači sada moraju da poseduju OVO

Autobus
Dnevno.rs/Petar Marković

Šoferi koji imaju nameru da rade za najvećeg gradskog prevoznika u Beogradu ubuduće će morati da plate da dobiju posao!

 

Uslov za vozače koji hoće da rade u GSP je da o svom trošku obezbede memorijsku tahografsku karticu, dok tramvajdžije moraju da plate i obuku od 1.000 evra.

 
Prema rečima Željka Milkovića, direktora GSP, od septembra 2015. primenjuje se princip da svaki novi vozač sa kojim treba da se zasnuje radni odnos ima obavezu da pre toga, o svom trošku, obezbedi memorijsku karticu.

Obaveza je vozača da nabavi memorijsku karticu, a ne GSP “Beograd”, a to važi i za one koji su već u radnom odnosu, a ne poseduju je. Poslednji zahtev za memorijsku karticu vozači GSP podneli su Agenciji za bezbednost saobraćaja ovog meseca – kaže Milković.

Tahografska kartica je nosač podataka koja se koristi u digitalnom tahografu i koja omogućava identifikaciju vlasnika kartice, kao i preuzimanje i čuvanje podataka. Postoje četiri vrste kartica: za vozača, prevoznika, radionice i nadzornog organa.

Kako navode u Agenciji za bezbednost saobraćaja, od početka izdavanja tahografskih

Polovina ispunjava uslove

Kako kaže direktor GSP Željko Milković, u ovoj firmi samo polovina vozača ima kartice za tahografe. Jedan deo vozača je “opremila” firma, a pojedini su sami kupili karticu. Ipak, i dalje ih veliki broj nema. Kamioni i autobusi proizvedeni posle jula 2010. godine, kao obavezni deo opreme, moraju imati i digitalni tahograf, a memorijske kartice u Srbiji izdaju se već četiri godine.

kartica 2012. godine, javno preduzeće GSP “Beograd” podnelo je zahtev za izdavanje devet kartica prevoznika i dve kartice radionice, koje su im i izdate. Broj zahteva za izdavanje kartice vozača, koji su zaposleni u GSP, nije moguće izdvojiti pošto se izdaje kao lični dokument i ni na koji način nije povezan sa prevoznikom kod koga je vozač zaposlen. Zahtevi za izdavanje kartice prevoznika podneti su 19.11.2013. godine, a poslednji zahtev za izdavanje kartice radionice 23.9.2016. godine.

– Prema proceduri o postupku izdavanja tahografskih kartica, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice vozača uplatilac mora biti vozač – podnosilac zahteva, na čije ime se izdaje kartica. Za izdavanje kartice prevoznika i radionice uplatilac mora biti privredno društvo, preduzetnik ili firma, odnosno radionica, koja podnosi zahtev. Izuzetno, u specifičnim slučajevima može doći do određenih odstupanja od procedure što se prevazilazi međusobnom koordinacijom svih učesnika u postupku izdavanja tahografskih kartica – objašnjavaju u Agenciji.

U Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da je cena izdavanja kartice određena Odlukom o ceni izdavanja memorijske kartice za digitalne tahografe.

– Cena obuhvata troškove izrade kartice u iznosu od 40 evra u dinarskoj protivvrednosti, bez PDV, troškove u vezi sa izdavanjem kartica u iznosu od 1.500 dinara i republičku administrativnu taksu od 300 dinara. Kartica vozača i kartica prevoznika izdaju se na period ne duži od pet godina, a kartica radionice na period ne duži od jedne godine – dodaju u Agenciji.

Sindikat

Po mišljenju Zorana Antića, predsednika Samostalnog sindikata GSP “Beograd”, uslovi koji se postavljaju pred vozače ovog preduzeća, neće pokolebati zainteresovane za posao vozača u najvećem gradskom prevozniku.

– Naš sindikat će svakako razgovarati sa rukovodstvom firme i predstavnicima grada. Zalažemo se da onima koji već rade, finansiranje memorijskih kartica preuzme GSP i grad. U međuvremenu smo tražili da nam obrazlože po kom zakonu su vozači dužni da plaćaju kartice. A, plaćanje obuke za tramvajdžije je zakonski definisano – najavljuje Antić.