HAOS I BEZVLAŠĆE: Država nema podatke o uvozu ozračene hrane!?

radio
pixabay

Nijedna od nadležnih institucija nema podatke o broju i vrsti robe u kojoj su na graničnim prelazima otkriveni povišeni nivoi jonizujućih zračenja opasnih po zdravlje.

 

Niko ne zna koliko radioaktivne hrane, igračaka ili uopšte bilo koje robe najrazličitije upotrebe ulazi u Srbiju i ugrožava zdravlje ljudi.

Naime, kada je nedavno otkrivena sumnjiva ruda gvožđa iz Turske, na koju su tek na kapiji “Železare Smederevo” zapištali senzori za otkrivanje jonizujućih zračenja, zatražili smo od svih nadležnih institucija da dostave podatke koliko je takve opasne robe otkriveno na granicama Srbije u poslednje dve i po godine. Međutim, ispostavilo se da niko od nadležnih koji su zaduženi da štite građane od radijacije nije mogao da nam ih dostavi jer ih niko ne poseduje?!

Opasne igračke i četke

– Za kontrolu uvoza hrane zadužene su sanitarna, granična fitosanitarna, poljoprivredna i veterinarska inspekcija. Što se tiče opasnosti po ljudsko zdravlje, na granicama se jače proverava i tzv. roba opšte upotrebe, kao što su pribor za jelo, igračke, češljevi, četke… Odnosno sva roba koja dolazi u dodir sa sluzokožom čoveka. Međutim, veliko je pitanje koliko se hrana, a kamoli neka druga roba testira na jonizujuća zračenja – kaže dobro obavešteni izvor s graničnih prelaza.

U Ministarstvu poljoprivrede, u okviru kog se nalazi Inspekcija za zaštitu životne sredine, odnosno Odeljenje za zaštitu od jonizujućeg zračenja, prvo su obećali da ćemo dobiti tražene podatke, da bi nam sledećeg dana rekli da se ipak obratimo Agenciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja, jer je to nezavisno regulatorno telo. Nisu nam objasnili čemu onda tačno služi njihova inspekcija. Iste podatke potražili smo i od Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost, ali su i tamo ovaj “vruć krompir” opet vratili Ministarstvu poljoprivrede.

Prebacuju odgovornost

Za podatke o broju otkrivenih slučajeva obratite se Inspekciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja u Ministarstvu poljoprivrede – rekla nam je Sandra Denda iz Odeljenja za odnose s javnošću u toj agenciji. Na ponovnu intervenciju u Ministarstvu poljoprivrede dobili smo odgovor da “na osnovu integrisane kontrole državne granice, inspektori za zaštitu od jonizujućih zračenja nisu raspoređeni na graničnim prelazima”.

Prepucavanje

U Agenciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja tvrde da oni ne utvrđuju odgovornost za kontrolu radioaktivnosti na granici.

Uprava carina je nadležna za kontrole radi sprečavanja krijumčarenja radioaktivnog i nuklearnog materijala. Ukoliko Carina utvrdi prekoračenje nivoa zračenja iznad propisanih vrednosti, o tome obaveštava Agenciju i Odeljenje inspekcije za zaštitu od jonizujućih zračenja, koji potom izlaze na teren i utvrđuju činjenično stanje – kažu u Agenciji i tvrde da se sva roba u kojoj je izmerena povišena radioaktivnost s granice vraća pošiljaocu, ali nam podatke o tome koliko je takvih slučajeva bilo i ko je i kakvu robu pokušao da uveze nisu dostavili. U Upravi carina rečeno nam je da informacije o svim slučajevima povišenog zračenja dostavljaju Agenciji i da nakon toga ona poseduje podatke.

Činjenice: Uvoz koji mora da se kontroliše

– sveža hrana

– dijetetski proizvodi

– zamene za majčino mleko

– soli za ishranu ljudi

– aditivi i arome

– enzimski preparati neživotinjskog porekla

– pomoćna sredstava neživotinjskog porekla

– voda za piće