– Usled tehničkih proba sistema, radijatori će narednih dana biti topli. Kao v.d direktora „Beogradskih elektrana” uputio sam predlog Sekretarijatu za energetiku za izmenu Odluke o snabdevanju toplotnom energijom kako bi u periodu kada nema grejanja, a temperature su ispod 10 stepeni, nadležni sektretarijat mogao da donese odluku o grejanju – izjavio je Basta.

Grejna sezona u Beogradu je zvanično završena još 15. aprila, međutim, vreme u nekoliko prethodnih dana, a i u narednim bilo je veoma hladno za ovo doba godine zbog čega se dobar deo Beograđana smrzavao u svojim stanovima.

Elektrane ne mogu da pokrenu sistem bez odluke gradskih vlasti jer je zakonom i propisima uređeno do kada i koliko traje grejna sezona. Upravo to se čekalo.