IMATE LI SVOG UPRAVNIKA ZGRADE? Ako ga još niste izabrali, dobićete PRINUDNOG jer DANAS ISTIČE ROK!

Zgrade
Blok 70 via Foter.com / CC BY

Rok da se stambene zgrade registruju u stambene zajednice i stanari sami izaberu upravnike ističe danas. Ukoliko to stanari sami ne učine zgrade će dobiti prinudne upravnike.

 

Registrovanje zgrada biće moguće i posle 12. decembra sve dok se ne uvede prinudna uprava, kada će prinudni upravnik registrovati zgradu.

Postavljeni rok znači da tada može da počne inspekcijski nadzor, što znači da inspektor može da proveri da li je zgrada registrovana i da li je izabrala upravnika, a ako to nije učinila biće ostavljen rok do 30 dana kao i nalog da zgrada postupi u skladu sa zakonom.

Odluku o visini naknade koju će stanari plaćati u slučaju prinudne uprave donosi opština, a ona će biti i u obavezi da osnuje preduzeće za održavanje zgrade, kome će biti poverena briga o uredjenju zgrade u slučaju prinudne uprave.

U Srbiji, prema podacima iz katastra nepokretnosti ima skoro 40.000 zgrada. I do sada je registrovano oko 50 odsto zgrada.

Od juna kada je počela obuka za profesionalne upravnike, od 750 njih koji su prošli obuku 400 je položilo ispit, a u toku je decembarski rok gde je prijavljeno 254 kandidata.

U Beogradu je prema podacima do 1. decembra licencirano nešto više od 200 upravnika, a po propisima svako od njih može da bude zadužen maksimalno za 30 zgrada.