INSPEKCIJA UPOZORAVA BEOGRAĐANE: Ako koristite TAKSI U PRESTONICI ovo morate da znate

taksi
Petar Marković

Veći broj građana i gostiju grada Beograda, u vreme predstojećih slava i praznika, koristiće usluge taksi prevoza, zbog čega Sekretarijat za inspekcijske poslove apeluje na njih da obrate pažnju na nekoliko stvari koje mogu biti korisne.

 

Prema rečima Sonje Podunavac, sekretarke za inspekcijske poslove, najsigurnije je naručiti taksi uslugu pozivom na broj telefona registrovanog taksi udruženja ili angažovati vozilo sa obeleženog taksi stajališta. 

– Građani bi trebalo da koriste isključivo taksi vozila sa jasno vidljivom „BG … TX” registarskom oznakom i krovnom oznakom poznatog taksi udruženja i jedinstvenom taksi oznakom grada Beograda, koja je neoštećena i obostrano jasno vidljiva, sa čitkim slovima i brojevima. Poželjno je da građani znaju približnu kilometražu relacije kako bi imali orijentacionu cenu taksi prevoza – poručila je Sonja Podunavac i dodala da građani nikako ne započinju prevoz ukoliko taksi vozač nudi nagodbu o ceni usluge.

Preporuka je da građani insistiraju da se taksi prevoz naplati prema taksimetru, što ne važi za započeti prevoz sa taksi stajališta na aerodromu, gde vozač ne uključuje taksimetar, već naplaćuje prevoz isključivo po potvrdi o fiksnoj ceni taksi prevoza, koja se dobija na taksi pultu na aerodromu.

Po ulasku u vozilo građani bi trebalo da utvrde trasu kojom treba da se voze, što ne važi za započeti prevoz sa taksi stajališta na aerodromu, gde vozač samostalno utvrđuje trasu taksi prevoza, a taksimetar, cenovnik i dozvola taksi vozača moraju biti vidno istaknuti. Na taksimetru mora biti istaknut natpis “Start” i odgovarajuća tarifa za taksi prevoz.

Pored toga, kako je precizirala, tarifa 1 se primenjuje radnim danima od 6 do 22 časa, a vožnja po kilometru 65 dinara, tarifa 2 od 22 do 6 časova i u dane državnih praznika i nedeljom, vožnja po kilometru 85 dinara, a tarifa 3 van obeleženih tačaka gradskog područja, vožnja po kilometru 130 dinara, dok je u cenu taksi prevoza uračunat i prevoz ličnog prtljaga putnika.

Kako iz Sekretarijata za inspekcijske poslove  preciziraju, tokom prevoza taksimetar mora započeti rad od iznosa starta 170 dinara, koji važi za sve tri tarife (osim za prevoz sa taksi stajališta na aerodromu, koji se naplaćuje po potvrdi o fiksnoj ceni taksi prevoza, kada vozač nema obavezu uključivanja taksimetra). Taksi vozač mora da zaustavi rad taksimetra dolaskom na odredište putovanja i mora da naplati novčani iznos jednak iznosu sa taksimetra, kao i da izda čitko popunjen i overen račun za izvršenu uslugu taksi prevoza.

Ukoliko stranka smatra da je izvršena veća naplata prevoza od propisane ili da je taksi vozač postupio suprotno Odluci o auto-taksi prevozu, prijavu može da podnese Sekretarijatu za inspekcijske poslove, Inspekciji drumskog prevoza preko telefona Dežurne inspekcije 3222-262 ili na telefon “Beokom servisa” 0800-110-011 (besplatan poziv) i za poziv sa mobilnog telefona 3090-007.

Pri podnošenju prijave potrebno je, po mogućnosti, navesti što više detalja, kao što su: kada i gde je započeta vožnja, da li je izdat račun za obavljenu vožnju, marka i tip vozila, registarski broj, krovna oznaka (natpis, oblik, boja), da li je bio uključen taksimetar, podatke sa identifikacionog kartona (poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, ime i prezime taksi vozača, status taksi vozača ). Veći broj podataka omogućava inspektorima da sa većom sigurnošću utvrde identitet taksi vozača na koga se prijava odnosi i da preduzmu mere u okviru ovlašćenja.loading...