JEDNO JE TEORIJA, A DRUGO PRAKSA: Koliko je zaista teško ZAPOSLITI SE u Srbiji?

Nepotizam, mito, veze... Najčešći sklop rečenica o zapošljavanju u Srbiji ima neku od ovih reči u sebi, ali da li uvek mora tako?

Razgovor za posao Intervju
Foter/Alan Cleaver / photo on flickr

Ovo je nešto što je istina i niko od toga ne beži, ali puta su uvek dva, a možemo reći da svako bira onaj koji mu u trenutku odgovara ili koji ga brže dovodi do određenog cilja. Svakako, zapošljavanje i u tim uslovima može da bude jako teško, dok u nekim  drugim postaje lagano i brzo.

Mnogo je važnije pričati o nečemu drugom, a to je šta je važno da biste se zaposlili u Srbiji, a da to nije u vezi sa osobama koje mogu da vam pomognu. Obrazovanje smatramo veoma bitnim i njegova kruna jeste diploma, te bez njega brojni poslovi ne mogu da se obavljaju, posebno kada govorimo o javnom sektoru. Diploma je ta koja ograničava ko može da bude zapošljen, a ko ne.

S druge strane, sve veći broj privatnih firmi i kompanija pažnju obraća na znanja i veštine zaposlenih, pa neretko one pobede u odnosu na kandidate sa većim brojem priznanja i diploma. U ova dva slučaja je važno samo razlučiti, da li stremite poslu koji zahteva diplomu ili onom za koji morate svoje veštine i znanja ipak da usmerite ko profesionalnom usavršavanju. Za oba su potrebni rad, red i disciplina. Ali, postoji još jedan deo onih koji imaju problem sa zapošljavanjem, a to su osobe sa inostranim diplomama.

Zapošljavanje sa inostranim diplomama

Nekada deluje da osobe koje su studirale u inostranstvu veoma lako dolaze do posla sa svojim diplomama kada se vrate u matičnu zemlju. Međutim, ovo nije slučaj. Ako i dobiju posao, diploma neretko ne igra ulogu važnu, već činjenica da se na stranim univerzitetima i u samom procesu studiranja, više pažnje obraćalo na rad, što znači da je osoba stekla zavidnu praksu. I upravo te veštine i sposobnosti obezbede posao. A što se obrazovanja tiče, nostrifikacija diplome u Srbiji je ta koja je veoma dugo pravila problem.

Do pre nekoliko godina, priznavanje stranih diploma je bilo veoma komplikovano i zahtevalo je vreme. Danas je situacija nešto drugačija i celokupan proces se završava, u zavisnosti od situacije, u roku od najviše mesec dana. Ali, ako imate problem sa zasnivanjem radnog odnosa uz pomoć strane diplome, bitno je da znate da njeno priznavanje i nostrifikacija nisu isto.

Kada je potrebna nostrifikacija diplome u Srbiji?

Priznavanje diplome je posao koji se završava veoma brzo. Ako se fakultet, na kojem su studije završene i gde je diploma stečena, nalazi među prvih 500 na Šangajskoj listi, onda je potvrda o priznavanju gotova za osam dana, dok je za ostale univerzitete i fakultete potrebno do 30 dana. Sa priznatom diplomom moguće je zaposliti se u privatnom sektoru. Pitajte samo advokate zašto veliki broj njih nije otišao iz Srbije. Odgovor je jednostavan – kada su otvorili svoje kancelarije i odlučili koliko će iznositi njihova advokatska tarifa, sigurno je da su shvatili šta žele i koji su im ciljevi. Kad se izboriš za sebe i kad si sam svoj gazda, sve ide drugačije.

S druge strane, nostrifikacija diplome u Srbiji je potrebna u dva posebna slučaja, a to je kada se školovanje nastavlja na domaćem univerzitetu ili kada je tako zahtevano radi prijema u radni odnos u državnoj upravi. Samim tim, nostrifikacija diplome u našoj zemlji, iako malo duži proces, neće vam biti uvek potreban, već je to njena legalizacija/priznavanje i sa tim možete započeti traženja posla u domenu svojih interesovanja.