Po navodima lista, najvažniji razlog zbog kojeg se razmišlja o pomeranju datuma održavanja prve državne mature je činjenica da generacija koja je prvobitno planirana da polaže nije obuhvaćena novim nastavnim planom i programom.

Dodaje se da bi u slučaju pomeranja datuma, u školskoj 2020/21. godini državna matura bila održana samo kao proba, ali da njeni rezultati ne bi važili prilikom upisa na fakultete već bi se računali kao jedna od ključnih ocena pri zaključivanju.

Državna matura podrazumeva da je svi učenici završnih razreda srednjih škola polažu istovremeno i da je fakulteti priznaju za upis umesto prijemnog ispita.