Kako da MOTIVACIJA zaposlenih iz dana u dan bude veća?

Poslednjih godina, motivacija zaposlenih je veoma aktuelna tema o kojoj se dosta govori i piše. Sa jedne strane, motivacija zaposlenih se ne može opipati a ni izmeriti, a sa druge strane bez nje nema zapošljavanja a samim tim ni rada i uspešnog poslovanja neke institucije ili preduzeća.

posao
Pixabay

Uspešna motivacija zaposlenih treba da ima sledeći rezultat: zaposleni sa svojim veštinama, znanjima i sposobnostima daju svoj doprinos ostvarivanju ciljeva koji su definisanji na njihovom radnom mestu, a sa druge strane, njihov poslovadac im omogućava da i oni ostvare svoje ciljeve, lične i profesionalne.

Uviđajući značaj motivacije zaposlenih, brojni menadžeri se svakodnevno pitaju kako da motivišu svoje zaposlene, uzimajući u obzir da je svaki radnik individua za sebe, koja ima jedinstvene ciljeve, ideje i stavove.

Šta utiče na motivaciju zaposlenih?

U prethodnim decenijama, smatralo se da je novac glavni motivišući, jer on zadovoljava bazične ljudske potrebe. Ipak, kroz brojna istraživanja otkriveno je da je njegova moć motivacije ograničena i da moraju postojati još neki faktori kako bi se došlo do zaposlenih koji su motivisani da uspešno izvršavaju svoje radne zadatke. Rezultati istraživanja pokazuju da motivacija zaposlenih zavisi i od:

  • Radnog okruženja – menadžeri treba da se pobrinu da radno okruženje bude otvoreno za nove pristupe, tehnike i metode, ali i zabavno za rad i da ohrabruje
  • Radnih zadataka – oni treba da budu stimulišući, da podstiču razvoj zaposlenih sa jedne strana, a sa druge strane da budu u skladu sa njihovim znanjima, veštinama i sposobnostima
  • Balansa između privatnog života i posla – zaposleni moraju imati dovoljno vremena za svoj privatni život i omiljene aktivnosti; pored toga, imajte razumevanja ukoliko imaju neke porodične probleme ili obaveze, a oni će to izuzetno ceniti
  • Jasnoće radnih zadataka – zaposleni vole tačna uputsva i jasne instrukcije; kako bi bili motivisani veoma je važno da znaju šta se od njih tačno očekuje, kao i koji su ciljevi i vizija, kako kompanije ili institucije, tako i svakog pojedinačnog zadatka koji obavljaju
  • Autonomije u obavljanju posla – ukoliko ste menadžer, verujte svojim zaposlenima i dajte im slobodu da pojedine radne zadatke samostalno urade, na način koji njima najviše odgovara i nećete se pokajati
  • Pohvala – pohvala, zahvalnost i proslava uspeha treba da budu obavezni kada je posao dobro urađen i poželjno je da budu česti, kako bi zaposleni bili motivisani
  • Nagrada i priznanja – oni treba da budu u skladu sa njihovom individuom i interesovanjima

Upoznajte članove svog tima kako biste znali šta ih pokreće

Zadatak menadžera jeste da motiviše svoje zaposlene. Kako bi to mogao da uradi, on mora poznavati svakog od njih. Menadžer mora da poznaje strukturu svog tima, kulturološke razlike u njemu, generacijske i rodne razlike kako bi imao uvid u različite motive ovih različitih kategorija zaposlenih i na adekvatan način odgovorio na njihove potrebe i na taj način ih motivisao.

Kao odličan način otkrivanja nihovih potreba i motivišućih faktora, pokazala su se interna istraživanja koje jednom godišnje sprovodi sektor ljudskih resursa u kompanijama. Ona su anonimna pa zaposleni bez bojazni mogu iskazati svoje pohvale ali i nezadovoljstva svojim poslom.