Kakve promene očekuje BEOGRAD? Pećina će biti NAJZNAČAJNIJA destinacija, poslovni prostori idu u zakup pod POSEBNIM uslovima!

Beograd
Wikipedia.org

Na dnevnom redu sednice Skupštine grada naći će se 26 predloga planova i izrade planova detaljne regulacije, među kojima i za Blok 42, pišu agencije, a prenosi "B92".

 

Gradonačelnik Siniša Mali ističe da se usvajanjem tog plana stvara uslov za početak izgradnje nove autobuske stanice.

Mali je naveo da su planovi detaljne regulacije važni dokumenti za urbani i privredni napredak grada, jer su osnov za planski razvoj grada i privlačenje investicija.

“Gradska vlast nastavlja sa reformama i ubrzanim razvojem Beograda”, rekao je gradonačelnik.

Među 26 predloga planova i izrade planova detaljne regulacije je i plan područja naselja Šangaj u Batajnici, na koji se, kaže Mali, čekalo skoro deceniju.

Na dnevnom redu su i izmene Akcionog plana za zapošljavanje, nakon čijeg usvajanja će, prema njegovim rečima, biti proširene mere aktivne politike zapošljavanja za preduzetnike i na ostala privredna društva, čime će se smanjiti stopa nezaposlenosti.

“Sprovođenjem ovog plana, koji sprovode institucije koje su članovi Saveta za zapošljavanje grada, ispunjavamo obećanja da ćemo smanjiti nezaposlenost u gradu”, kazao je Mali.

Sa tim ciljem, dodao je on, grad će vršiti dodelu poslovnog prostora u zakup pod posebnim uslovima.

 

Foto: Beta

To je, tvrdi gradonačelnik, mera koja će nezaposlenim licima pomoći u samozapošljavanju, ali i razviti mikro, mala i srednja preduzeća, kao i znatno podstaći privredni razvoj.

Grad će, rekao je Mali, davati dodatna bespovratna sredstva u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja.

Očekuje se i usvajanje odluka o merama za podršku ženskom preduzetništvu, a Mali je pozvao preduzetnice da se prijave na javni konkurs koji će grad uskoro raspisati.

Odbornici će razmatrati i odluku o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz gradskog budžeta.

“Nastavljamo i sa sufinansiranjem programa i projekata iz oblasti turizma, što je od izuzetnog značaja za razvoj ponude turističkog proizvoda Beograda i pozicioniranja našeg grada kao poželjne turističke destinacije u regionu i šire”, rekao je Mali.

Na dnevnom redu biće i rešenje o davanju na korišćenje na period od 20 godina, bez naknade, ulaza u Tašmajdansku pećinu JP “Beogradska tvrđava”, kao i dopunjeni predlozi odluka o raspolaganju stanovima grada.

Mali ističe da je grad od republike preuzeo Tašmajdanske pećine i da se ubrzano radi na raščišćavanju terena, kako bi bile otvorene za turiste sledeće sezone.

“Namera nam je da promovišemo ovaj jedinstven objekat, kako bi postao jedna od najznačajnijih turističkih destinacija u Beogradu”, rekao je Mali.

Odbornici će sutra razmatrati i odluku o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima u Beogradu za 2016/2017. godinu.

Među 49 tačaka sednice naći će se i odluka o finansiranju ili sufinansiranju projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u Beogradu, kao i o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada.

Na dnevnom redu će se naći i odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se ne kategorizuju, a koji se nalaze u stambenim zgradama.

Razmatraće i rebalans programa poslovanja za 2016. godinu JVP “Beogradvode”, te raspodela neraspoređene neto dobiti iz ranijih godina JKP “Javno osvetljenje” i raspodela preostale neto dobiti iz 2014. godine JP “Gradsko stambeno”.

Na dnevnom redu biće i odluka o proglašenju zaštićenog staništa “Veliko blato”, a izveštaj o radu za prethodnu godinu podneće Gradsko pravobranilaštvo i Zaštitnik građana grada Beograda.